Alstom a ČEZ uzavřely kontrakt na renovaci dvou kotlů v elektrárně Počerady

28.10.2013

V České republice byla uzavřena smlouva v hodnotě téměř 10 milionů eur

Alstomu byla přidělena zakázka na renovaci dvou kotlů, jednotek K3 a K4 v továrně Počerady. Účelem zakázky je snížení úrovně oxidu dusíku ve spalinách na hodnotu 200mg/Nm3, které vyžaduje Evropská směrnice o průmyslových emisích, jenž se vztahuje na všechny zdroje energie nad výkon 50MW.

„Kontrakt na Počeradech je důkazem vysoké úrovně technické expertizy Alstomu a podpory našich zákazníků ve snižování dopadů na prostředí při úsporném a ekologickém provozu zdrojů,“ komentuje prezident společnosti Alstom pro Českou republiku, Petr Brzezina.

Projekt Počerady byl uzavřen „na klíč”. Nainstalována budou opatření pro snížení emisí oxidu dusíku ve spalinách, spolu s tím budou upraveny spalovací systémy na dvou práškových kotlích o výkonu 200 MW, které spalují hnědé uhlí. Přidána bude také selektivní nekatalytická redukce (SNCR) na další snížení oxidů dusíku ze spalin. Projekt je rozvržen tak, aby byl dokončen na začátku roku 2015, takřka rok před tím, než vejde v platnost evropská směrnice.

Kontakt pro média
Markéta Baráková - 739076826 - barakova@ewingpr.cz