Alstom v účetním roce 2012/2013 vykázal solidní obchodní a provozní výsledky a kladnou hodnotu volných hotovostních prostředků

7.5.2013

V období od 1. dubna 2012 do 31. března 2013 zaznamenala společnost Alstom 10% meziroční nárůst objemu objednávek na 23,8 miliardy eur. Podle oznámených výsledků dosáhla skupina ve čtvrtém čtvrtletí vysokého objemu objednávek, a to v hodnotě 6,6 miliardy eur, a vykázala tak poměr objednávek k fakturovaným dodávkám větší než 1 už 10. čtvrtletí v řadě. Výnosy vzrostly oproti předchozímu roku o 2 % na 20,3 miliardy eur. Provozní zisk dosáhl 1 463 milionů eur a provozní marže 7,2 %, tj. o  10 bazických bodů více oproti stejnému období předchozího roku. Čistý zisk vzrostl o 10 % ze 732 milionů eur v účetním roce 2011/12 na 802 milionů. Volné peněžní prostředky se v účetním roce 2012/13 vrátily do kladných hodnot 408 milionů eur.

Na své příští valné hromadě Alstom navrhne vyplacení dividendy ve výši 0,84 eura na akcii, což představuje 5% růst oproti minulému roku.

„V účetním roce 2012/13 vykázala skupina Alstom solidní obchodní výsledky, což dokládá poměr objednávek k fakturovaným dodávkám větší než 1 ve všech čtvrtletích. Výnosy vzrostly navzdory zpoždění u obnovitelných zdrojů a útlumu projektů u některých našich zákazníků v oblasti rozvodných sítí. Provozní marže oproti předchozímu roku vzrostla především díky řádnému vyřizování objednávek a optimalizaci nákladů. Volné peněžní prostředky se dostaly do pozitivních hodnot po dvou letech v červených číslech. Dlouhodobý výhled zůstává solidní vzhledem k dobrým výkonnostním ukazatelům ve všech našich tržních segmentech. V krátkodobém horizontu však očekáváme negativní dopad nižšího než očekávaného objemu prodeje způsobeného složitější tržní situací. V tomto kontextu očekáváme obchodní růst výnosů na úrovni jednotek procent, stabilní provozní marži ve fiskálním roce 2013/14 a v dalších dvou až třech letech její postupný nárůst na hodnotu okolo 8 %. Generování peněžních prostředků zůstává nejvyšší prioritou a ve všech letech uvedeného období očekáváme pozitivní hodnoty,“ říká Patrick Kron, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Alstom.

Pokud jde o Českou republiku, působí zde Alstom tradičně v sektoru dodávek pro energetiku a rozvodné sítě. V současné době se soustředí na dokončení největšího tuzemského uhelného kotle 660 MW v Ledvicích, je ověřeným dodavatelem technologických řešení pro snižování emisí, zvyšování účinnosti, prodloužení životnosti  a dalších servisních služeb v českých elektrárnách a teplárnách. Do budoucna se chce v České republice podílet také na dodávkách pro nové jaderné zdroje a silněji se prosadit v sektoru transportu, kde je jedním ze světových lídrů v oblasti kolejových vozidel a automatizace.

Pro vice informaci si stahnete pdf verzi tiskove zpravy nize

Cele zneni tiskove zpravy