Alstom nabízí vlaky a zabezpecovací systémy pro moderní a efektivní železnicní dopravu

20.6.2013

Železnice je stredem pozornosti dnešních dopravních rešení. Nabízí alternativní rešení pro ucpaný silnicní provoz velkých mest a stále se rozrustající predmestí a prispívá k regionálnímu hospodárskému rozvoji, pricemž navíc chrání životní prostredí.

V Ceské republice také nastávají zmeny jak v osobní doprave, tak i v železnicní infrastrukture. Liberalizace trhu poskytuje príležitosti pro nové soukromé subjekty. Urcené investice do efektivnejších rešení zabezpecení na hlavních tranzitních koridorech optimalizují rozvoj preshranicní mezinárodní dopravy.

Za posledních pet let, trh s regionálními vlaky predstavoval 9 miliard euro (prumerného rocního prodeje po celém svete), z toho 61% podíl byl v Evrope. Alstom je klícovým hrácem na svetovém trhu regionální dopravy. Ruzné varianty regionálních vlaku Coradia se již používají v devíti zemích Evropy: Nemecko, Švédsko, Nizozemsko, Dánsko, Francie, Španelsko, Itálie, Portugalsko a Lucembursko. Coradia vlaky budou od roku 2014 v provozu také v Kanade.

Radu Coradia nabízí Alstom pro regionální dopravu na elektrifikovaných i neelektrifikovaných tratích. Coradia vlaky poskytují rešení pro specifické potreby každého regionu: místní mobilitu, ekonomiku, spolehlivost, dostupnost a ekologii. Coradia vlaky mohou být vybaveny elektronickým rídícím systémem, který umožnuje používat pouze tolik energie, kolik je nezbytne nutné za daných okolností. Variabilita vlaku je velmi flexibilní: pocet vagónu, konfigurace sedadel, pocet dverí a interiérové dispozice jsou promenné, které umožnují nejlepší rešení ruzných potreb. Nízkopodlažní varianta umožnuje lepší nástup, vyšší bezpecnost a prehled v interiéru.
V Evrope bylo objednáno témer 1550 jednopodlažních vlaku Coradia. K dnešnímu dni je 80%
vlaku již v provozu.

Preshranicní železnicní doprava v Evrope stále není realitou. Více než 20 ruzných zabezpecovacích systému se musí sloucit v jeden. Systém ERTMS (European Rail Traffic Management System) si klade za cíl vytvorit železnicní interoperabilitu síte a usnadnit preshranicní provoz. Tato iniciativa, která byla zahájena v roce 1990 Evropským spolecenstvím se nyní rozšírila daleko za hranice Evropy. Pri definování systému ERTMS (European Rail Traffic Management System) a ETCS (European Train Control System), Alstom sehrál významnou roli. Alstom nabízí integrované zabezpecovací systémy pro zpracování všech dat na železnicní síti. "Atlas" je systém plne vyhovující temto standardum, splnující provozní potreby všech zákazníku. Toto komplexní rešení integruje data všech sítí k prizpusobení rychlosti a vzdálenosti mezi vlaky, i když vlak prekrocí hranice: palubní zarízení je pripojeno k integrovanému rídícímu stredisku, které neustále vymenuje data s tratovým a zabezpecovacím zarízením síte. Atlas je první rešení, které se osvedcilo pri každodenní.

Cinnosti preshranicního provozu s ERTMS pro nákladní linky a vysokorychlostní linky (nad 300 km/h). To zvyšuje provozní výkon a snižuje intervaly mezi vlaky a dopravními casy na všech tratích. Atlas rovnež prokázal, že interoperabilita je možná mezi palubními a tratovými systémy ERTMS od ruzných dodavatelu. V komercním provozu ETCS úrovne-L2 je Alstom lídrem: 60% tratí a 70% vlaku jsou vybaveny systémy Alstomu.

Pro novou italskou vysokorychlostní trat Rím-Neapol, konsorcium vedené firmou Alstom navrhnulo, vyrobilo, instalovalo a uvedlo do provozu Atlas ETCS úrovne-L2. Na trati dlouhé 220 km zapocal provoz v prosinci 2005, a trat byla první, kde nebyl jiný rezervní zabezpecovací systém. Vlaky jezdí rychlostí 300 km/h s minimálním náskokem dve a pul minuty. Alstom také dodal Atlas pro italského národního operátora Trenitalia na základe samostatné smlouvy. V roce 2010 byla druhá vysokorychlostní italská trat Bologna- Florencie také vybavena Alstomem a z toho je 95% tunelem.

Alstom zajištuje rešení na míru od technické podpory pres náhradní díly a logistická rešení, globální údržbu a modernizaci pro všechny typy vozidel Alstomu nebo jiných výrobcu.

Propagátor udržitelné mobility, Alstom Transport je jediným výrobcem na svete, který je prítomen ve všech odvetvích železnicní dopravy a nabízí kompletní rozsah nejkvalitnejších produktu: kolejová vozidla, infrastrukturu, zabezpecovací systémy, údržbu, dodávky na klíc.


Press Contact
Dominik Beyer, Central Europe
Tel +49 621 329 1537 - dominik.beyer@power.alstom.com