Představenstvo Alstomu doporučuje přijetí nabídky od General Electric

23.6.2014

Představenstvo společnosti Alstom dne 20. června 2014 obdrželo od společnosti General Electric (GE) aktualizovanou nabídku na převzetí divizí výroby a distribuce elektrické energie společnosti Alstom. Téhož dne obdrželo i aktualizované nabídky od společností Siemens a Mitsubishi Heavy Industries.
Výbor nezávislých ředitelů, který představenstvo ustanovilo k tomuto účelu 29. dubna 2014, vedený Jean-Martinem Folzem, opakovaně pečlivě posoudil navrhované transakce. Na základě názoru výboru i finančních a právních poradců se představenstvo jednomyslně rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k nabídce od GE.
Vedení společnosti Alstom vyjádřilo uspokojení nad přínosnou komunikací s francouzskou vládou, jejímž výsledkem je obchodní návrh, který je nejen v souladu se zájmy společnosti Alstom a jejích akcionářů, ale také poskytuje záruky s ohledem na obavy vyjádřené francouzskými státními představiteli.

NABÍDKA GENERAL ELECTRIC

GE dle dřívějšího prohlášení převezme divize tepelné energie, obnovitelné energie a elektrických rozvodných sítí a podnikové a sdílené služby za pevně stanovenou představující hodnotu kapitálu ve výši 12,35 miliardy eur a hodnotu podniku ve výši 11,4 miliardy eur.

Podle podmínek aktualizované nabídky by Alstom a GE po realizaci transakce založily společné podniky v oblasti rozvodných sítí a obnovitelné energie.

V oblasti rozvodných sítí by každá ze společností vlastnila 50% podíl v globálním podniku spojujícím dnešní Alstom Grid a GE Digital Energy. V oblasti obnovitelné energie by každá ze společností vlastnila 50% podíl v podniku vzniklém z dnešních aktivit společnosti Alstom v mimopevninské větrné energetice a energetice vodní.

Alstom a GE dále vytvoří společný podnik s rovnými podíly zabývající se výrobou a údržbou parních turbín a jejích součástí pro světovou jadernou energetiku (parní turbína „Arabelle“) i pro místní francouzskou energetiku. Francouzská vláda bude vlastnit prioritní akcii, díky níž bude mít právo veta a další práva ovlivňovat rozhodnutí v otázkách týkajících se bezpečnosti a jaderné technologie ve Francii.

Investice společnosti Alstom do těchto partnerství v oblasti energetiky představuje zhruba 2,5 miliardy eur, za předpokladu, že tyto společnosti nevykazují žádný dluh a žádné peněžní prostředky. Podmínky zahrnují běžná ujednání akcionářů se standardními právy na podíl na řízení a nakládání se svým podílem.

GE dále navrhuje vytvoření globální aliance, přičemž by společnosti Alstom odprodala 100% podíl v divizi železničních zabezpečovacích zařízení, která v roce 2013 vykázala výnosy cca 500 milionů USD a měla 1200 zaměstnanců. Společnosti GE a Alstom by podepsaly řadu dohod o spolupráci, včetně servisu lokomotiv GE mimo Spojené státy, výzkumu a vývoje, dodávek a výroby a obchodní podpory ve Spojených státech.

„Spojení vhodně se doplňujících obchodních aktivit společností Alstom a GE v oblasti energetiky by vytvořilo konkurenceschopnějšího hráče na trhu, který by dokázal lépe naplňovat potřeby zákazníků na celém světě a dlouhodobě investovat do rozvoje lidí i technologií. Společnost Alstom by se na tomto ambiciózním projektu v oblasti energetiky podílela prostřednictvím společných podniků. Dopravní divize společnosti Alstom Transport, která patří mezi nejvýznamnější dodavatele s rozsáhlým portfoliem technologií a zastoupením na dynamických světových trzích, by dále posílila díky převzetí výroby železničních zabezpečovacích zařízení od společnosti GE a uzavření široké dohody o spolupráci v oblasti železniční dopravy,“ komentoval generální ředitel Alstomu Patrick Kron.

DALŠÍ KROKY

Dokončení transakce s GE bude předmětem jednání se zaměstnaneckou radou a schválení úřadem pro dohled nad fúzemi a akvizicemi a dalšími orgány, včetně úřadu pro schvalování zahraničních investic. V souladu s kodexem AFEP-Medef, který upravuje řízení velkých korporací, bude transakce předložena akcionářům ke konečnému schválení.

Pokud se nabídka schválí a realizuje, Alstom se zaměří na obchodní aktivity v oblasti železniční dopravy a na společné aktivity s GE v oblasti energetiky. Alstom by využil výnos z prodeje k posílení své divize Transport, investicím do aliancí v oblasti energetiky, splacení dluhu a vyplacení finančních prostředků akcionářům.

NÁVRH SIEMENS A MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Představenstvo dále posoudilo návrh předložený společnostmi Siemens a Mitsubishi Heavy Industries dne 16. června 2014, a upravený návrh ze dne 20. června 2014. Po prozkoumání návrhu se představenstvo jednomyslně shodlo, že není v dostatečném souladu se zájmy společnosti Alstom a jejích akcionářů.

For General Media request

Virginie Hourdin / Claire Biau
Tel. +33 1 41 49 21 36 / 39 95
virginie.hourdin-bremond@chq.alstom.com 
claire.biau@alstom.com  

Publicis
Robert Amady +33672630891

Investors relations

Delphine Brault / Anouch Mkhitarian
Tel +33 1 41 49 26 42/25 13
delphine.brault@chq.alstom.com 
anouch.mkhitarian@chq.alstom.com