Alstom i Norden

Om os

Alstom i Norden har omkring 200 medarbejdere, der arbejder i Sverige, Finland, Norge og Danmark. De fleste af os arbejder ved et af vores store kontorer i Stockholm, Oslo og København, men vi har også flere lokalkontorer og værksteder for at sikre hurtig og let tilgængelig vedligeholdelse og service for vores kunder i hele regionen.


Med Alstom flyder togtrafikken problemfrit

Alstom udvikler, leverer og vedligeholder løbende bæredygtige og integrerede jernbaneløsninger til bybaner og hovedlinjer. Dette er effektive tekniske, økonomiske og miljøvenlige løsninger, der er udformet til at opfylde moderne krav om bedre mobilitet og skræddersyet til de pågældende operatørers og offentlige myndigheders krav.

Alstom er en af verdens førende leverandører inden for jernbaneinfrastruktur og sætter standarden for innovative og miljøvenlige teknologier. Vi bygger verdens hurtigste tog og automatiserede metroer med verdens højeste kapacitet. Takket være Alstoms strategi om at øge sin lokale tilstedeværelse via forskellige typer partnerskaber såsom joint venture, strategiske partnerskaber eller Alstom industrianlæg, er virksomheden tæt på sine kunder overalt i verden. Alstom driver virksomhed i over 60 lande og har cirka 31.000 medarbejdere.

Vi har længe haft en stærk tilstedeværelse i Norden, hvor vi har udviklet, bygget og leveret løsninger til tog, som kører på flere af de største jernbanestrækninger. Som en virksomhed, der arbejder for at fremme bæredygtig mobilitet, udvikler og markedsfører Alstom Transport jernbanesektorens mest komplette sortiment af systemer, udstyr og service.

Global opvarmning og andre miljømæssige udfordringer vil medføre øget bæredygtig transport. Jernbanetransport er en god løsning på kravet om bæredygtighed. Som en virksomhed, der arbejder for at fremme bæredygtig mobilitet, udvikler og markedsfører Alstom jernbanesektorens mest komplette sortiment af systemer, udstyr og service, f.eks. lokomotiver, togvogne, sporvogne, metrotoge, infrastruktur og signalteknologi.

Men langt vigtigere end vores hidtidige resultater er vores fremtidige resultater. Udfordringerne, vi står over for mht. energi, transport og miljø, betyder, at vi spiller en vigtig rolle, når det handler om at opbygge en bæredygtig udvikling for fremtidige generationer. Det handler om at finde nye og mere effektive løsninger ved at tænke langsigtet, udvikle ny og mere intelligent teknologi og sikre et tæt samarbejde med vores kunder og omverdenen. 

Vores virksomhed handler derfor ikke kun om tog, men først og fremmest om mennesker. Det endegyldige mål med alle vores aktiviteter er at opfylde behovet for energi og kommunikation i hverdagen – både hjemme og på arbejdet.

referencer

Sverige

Siden Alstom åbnede sit første kontor i Sverige i 2003 og efter den første ordre til Arlandabanen, er det gået stærkt, og vi er blevet en af de største aktører på det svenske jernbanemarked med 326 sælges tog og andre store opgaver, herunder vedligeholdelse. Fra at være en ny aktør på markedet med ti medarbejdere har vi udvidet vores virksomhed og er nu til stede i alle de nordiske lande med næsten 200 medarbejdere – et bevis på Alstoms ambition om at tage del i udviklingen af jernbanetjenester til både rejsende og operatører i de nordiske lande.

Arlandabanen
Levering af 7 Arlanda Express-tog.

SL
129 X60 Coradia Nordic.

SL
I juni 2015 vandt Alstom en kontrakt på levering af yderligere 46 X60B Coradia Nordic til SL. Disse tog er blevet forbedret og ændret på 450 punkter og tilpasset til Citytunnelen. Togene testkøres i øjeblikket i Sverige og forventes at blive indsat i driften i 2017 med åbningen af Citybanen.

SJ
42 X40 Coradia Duplex.

Norrtåg
12 X62 Coradia Nordic.

Västtrafik
22 X61 Coradia Nordic.

Götalandståg
Vedligeholdelse af 63 elektriske togsæt (EMU) for Västtrafik, heraf 22 Coradia Nordic (fra december 2015).

Östgötatrafiken og Jönköpings länstrafik
15 X61 Coradia Nordic.

Arriva
Vedligeholdelse af 19 elektriske togsæt (EMU) for Östgötatrafiken, heraf 15 Coradia Nordic (fra juni 2015). 

Skånetrafiken
99 X61 Coradia Nordic.

Tågkompaniet
Vedligeholdelse af tre TiB X61 for Tåg i Bergslagen.

Mantena
Materielstyring for 49 X61 fra Skånetrafiken.

EuroMaint
Materialestyring for 42 X40 for SJ.

Finland

Alstom Transport har leveret i alt 52 tog til Finland (18 Pendolino-tog i drift over hele Finland, 30 Coradia-pendlertog til storbyer og fire Pendolino-tog til Allegro-højhastighedsforbindelsen mellem Helsinki og Sankt Petersborg). Derudover har vi leveret banemotorer til HKL M200-metrovogne og bogier til VR-dobbeltdækkervogne (IC2).

Pendolino Allegro-tog (Sm6)
Alstom underskrev kontrakten om levering af fire Pendolino-tog til Karelian Trains Ltd. i 2007, og togene blev indsat i driften i december 2010. Karelian Trains Ltd. er et joint venture-samarbejde mellem VR Group og de russiske statsbaner OAO RZD. Højhastighedsforbindelsen har fået navnet Allegro. Togene bygger på Pendolino-togene, som allerede bruges i Finland. De har samme forende og er tilpasset ekstreme vinterforhold. Hvert tog består af syv vogne og har i alt 344 sæder. Togene er udstyret med dobbelt spændingssystem samt dobbelt sikkerheds- og signalsystem, så de kan køre på både det finske og russiske jernbanenet. Rejsetiden på denne 405 km lange tur er blevet forkortet til 3,5 time.

Coradia (Sm4)
30 Coradia-pendlertog blev leveret til VR Group mellem 1999 og 2005.
Disse tog har en tophastighed på 160 km/t. og plads til 284 passager (184 siddende + 100 stående). Coradia-togene har en længde på 54,8 m, en vognbredde på 3,2 m, en vægt på 107,0 tons og en højde på 4,4 m.

Pendolino (Sm3)
18 Pendolino-tog er blevet leveret til VR Group mellem 1995 og 2006. De finske Pendolino-tog består af seks vogne med plads til i alt 309 passagerer/tog. Et Pendolino-tog har en længde på 159 m, en vognbredde på 3,2 m og vejer 328 tons. Pendolino-togene har en tophastighed på 220 km/t. Kurvestyringsteknologien betyder, at togene kan køre hurtigt gennem kurver.

Norge

Sporskiftedrev til Jernbaneverket
Rammeaftale med Jernbaneverket om levering af sporskiftedrev. Påbegyndt i 2006 og løber stadig. Levering af cirka 1.300 MET-sporskiftedrev i alt. Herudover også support og reservedele.

Bergen Bybane
Elektrificering af Bergen Bybane-sporvognsnet, fase 1. 2008-2010. Levering af køreledning og understation.

ERTMS-undervisningsprogram
ERTMS-undervisningsprogram til Jernbaneverket fra 2008.

Danmark

Verden første succesfulde test af ETCS-niveau 2 baseline 3
I juli, fik Alstom og Banedanmark, de danske jernbaneinfrastruktur ejere, med succes testet ETCS (European Train Control System) signalerings systemet. Forsøgene blev udført mellem Roskilde og Gadstrup, som er del af det danske østlige netværk hvor opgradering bliver leveret af Alstom.

Atlas ERTMS-løsning til Banedanmark
Alstom skal implementere Atlas ERTMS-systemet i Østdanmark for Banedanmark. I 2009 besluttede man i Danmark at opgradere jernbanenettet med det digitale signalsystem ERTMS på 789 tog og 1.500 km spor. Implementeringen forventes færdig i 2021.

Coradia Lint-regionaltog til Nordjyske Jernbaner
I juni 2015 vandt Alstom en kontrakt til en værdi af 45 millioner euro om levering af1 3 Coradia Lint-regionaltog til Nordjyske Jernbaner i Danmark. Togene indsættes i driften i løbet af efteråret 2017, primært i Nordjylland. 

En del af løsningen på fremtidens udfordringer

Drivhuseffekt, energiefterspørgsel, faldende oliereserver og flere trafikpropper i voksende byer. Den største udfordring i verden lige nu er, hvordan vi opfylder de voksende energi- og transportbehov og samtidig reducerer miljøbelastningen vha. vedvarende energikilder, genbrug og anvendelse af mere intelligent teknologi. Det handler også om at skabe et samfund, som sikrer mobilitet og dynamik gennem bedre trafikløsninger og tilgængelighed. Og disse udfordringer er netop, hvad vi finder løsninger på hver eneste dag – overalt i hundredvis af lande.

På forkant med teknologien 
At arbejde med områder, der er godt for miljøet såsom offentlig transport, er tydeligvis ikke tilstrækkeligt.  Set fra et miljømæssigt perspektiv er det også nødvendigt at forbedre produkterne konstant mht. fremstillingsmåder, levetid og genbrug. Vi foretager derfor hele tiden research, tester nye komponenter og forbedrer eksisterende produkter og løsninger i vores avancerede research- og udviklingscentre verden over. 

Arbejdsmiljø
Alstom forpligter sig til at skabe et sikkert arbejdsmiljø for medarbejdere og underleverandører. Omfanget af vores forpligtelse demonstreres af vores miljø, sundhed og sikkerhed politik (EHS – Environment, Health and Safety), som udrulles via vores EHS-ledelsessystem sammen med mere specifikke programmer, der er beregnet til at sikre vores medarbejdere et godt arbejdsmiljø overalt i verden. 

EHS-køreplan 
Alstom forpligter sig til at opretholde og udvikle en proaktiv EHS-kultur i hele koncernen. Alle Alstom-afdelinger er ansvarlige for implementering af programmer og undervisning med det formål at opnå den bedste EHS-praksis.  

Vores EHS-ledelse omfatter følgende: 

 • løbende evaluering af drift, ledelsessystemer og procedurer 
 • etablering af målingssystemer for at sikre overholdelse af denne politik og gældende love og regler 
 • kommunikation med medarbejdere, det omkringliggende samfund, kunder og offentlige myndigheder om EHS 
 • overvejelser om EHS-påvirkning ved ændring af eksisterende praksis.

Alstoms program for nultolerance over for alvorlige ulykker
Alstom lancerede denne kampagne om stram risikostyring og reduktion af personskader overalt i driften for at give koncernen følgende værktøjer: 

 • bedre risikostyring i forbindelse med leverandørers medarbejdere 
 • opdatering af kriterier for selvevaluering 
 • implementering af en proces til forbedret analyse af hændelser med henblik på at forebygge ulykker og fremme en god arbejdsmiljøkultur på arbejdsstederne. 

Historie

De nordiske lande har en lang og stolt historie, når det gælder innovative industrier. Alstom har været en del af denne historie i over hundrede år via vores involvering i stærke virksomheder såsom Svenska Turbinfabriks AB Ljungstrom (Stal), Svenska Fläkt, Suomen Puhallintehdas og ABB. Alstom har været til stede i Norden i et århundrede og bidraget til udviklingen af regionens energi- og transportinfrastruktur. 

I dag, hvor Alstom udelukkende fokuserer på jernbanetransport, er det naturligt for koncernen at fortsætte sine aktiviteter i de nordiske lande Finland, Sverige, Norge og Danmark. Og mere end nogensinde ønsker Alstom at hjælpe de lande, der står over for store behov for investeringer i infrastrukturen i form af jernbanetransportsystemer, især fordi der er politisk vilje, viden og mulighed for at udvikle og levere bæredygtige transportløsninger. 

Alstom Transports historie i Norden:

1995-2006
18 Pendolino-tog leveret til VR Group (Finland).

1999
Indvielse af Arlanda Express. Alstom leverede 7 tog.

1999-2005
30 Coradia-pendlertog leveret til VR Group (Finland).

2002
Kontrakt på 129 Coradia Nordic X60 til SL og den første levering fandt sted i april 2005.

2003
Alstom Transport åbner sit hovedkontor i Stockholm, som fra 2015 også fungerer som nordisk hovedsæde.

2006
Rammeaftale med Jernbaneverket om levering af sporskiftedrev (Norge).

2007
Alstom underskriver kontrakt om levering af fire Pendolino Allegro-tog til Karelian Trains Ltd. (Finland).

2008
ERTMS-undervisningsprogram til Jernbaneverket (Norge).

2008-2010
Elektrificering af Bergen Bybane-sporvognsnet, fase 1.

2010
Pendolino-togene til Allegro-højhastighedsforbindelsen mellem Helsinki og Sankt Petersborg indsættes i driften.

2011
Kontrakt om vedligeholdelse af Stockholms 135 pendlertog på værkstederne i Bro, Södertälje og Älvsjö (Sverige).

2015

 • Alstom vinder en kontrakt om levering af yderligere 46 X60B Coradia Nordic til SL – nye pendlertog til Stockholm (Sverige).
 • Start på vedligeholdelse af 19 elektriske togsæt (EMU) for Östgötatrafiken, heraf 15 Coradia Nordic (Sverige).
 • Alstom vinder kontrakt om levering af 13 Coradia Lint-regionaltog til Nordjyske Jernbaner (Danmark).
 • Start på vedligeholdelse af 63 elektriske togsæt (EMU) for Västtrafik, heraf 22 Coradia Nordic (Sverige).
 • Alstom underskriver en kontrakt på vedligeholdelse med Östgötatrafiken (Sverige)
 • Alstom begynder at levere yderligere 46 regionaltog (X60B Coradia Nordic) til SL (Sverige)
 • Alstom begynder at levere yderligere 30 regionaltog (X61 Coradia Nordic) til Skånetrafiken (Sverige)
 • Alstom erhverver Motala Train i oktober (Sverige)
 • Alstom underskriver en kontrakt med Trafikverket for et nyt trafik management system som kommer til at blive rullet ud som standard i Sverige

2016
Alstom opnår som verdens første, en vellykket test af ETCS-niveau 2 baseline 3 systemet i Danmark.

2017
Alstom begynder at levere yderligere 13 regionaltog (Coradia Lint) til Banedanmark (Danmark).