Indkøbsfunktion


Alstom-indkøbsfunktion

Alstoms indkøbsfunktion i de nordiske lande har ansvaret for alt indkøb fra leverandører. Fælles for virksomhedens forskellige indkøbsafdelinger er ambitionen om at indkøbe varer og tjenesteydelser, der opfylder kravene om høj kvalitet, lave omkostninger og rettidig levering. Vi har ansvaret for proaktive forholdsregler, der stemmer overens med organisationens vision og strategi.

Vores hovedaktiviteter omfatter:

 • Langsigtede indkøbsstrategier.
 • Sourcing af leverandører.
 • Vurdering og opkvalificering af leverandører. Dette omfatter også implementering af f.eks. Alstoms krav mht. bæredygtig udvikling, etik og EHS (miljø, sundhed og sikkerhed).
 • Indhentning og evaluering af tilbud.
 • Forhandling af priser samt vilkår og betingelser.
 • Valg af leverandører.
 • Anskaffelse og ekspedition.
 • Langsigtet leverandørudvikling.

Begynd at sende e-fakturaer til Alstom 

I vores bestræbelser på at effektivisere håndteringen af leverandørfakturaer har Alstom Transport besluttet at gå over til kun at acceptere e-fakturaer fra vores leverandører. E-fakturering vil betyde en effektivisering af både vores og leverandørernes administration, mindske indvirkningen på miljøet og medføre et stærkere samarbejde. Vi kræver derfor, at du som en af Alstoms vigtige leverandører sender e-fakturaer. Alstom har af den grund indgået en aftale med Pagero om e-fakturaer.

Nedenfor kan du se mere om, hvordan du sender e-fakturaer til Alstom-virksomheder i Danmark.

Via Pagero
Via en anden serviceudbyder

Tilføj Alstom til dit kunderegister.

Kontakt din serviceudbyder for at bestille routing.

Pagero Free Web Portal 

Alstom tilbyder alle leverandører, der sender et begrænset antal fakturaer om året, adgang til Pagero Free Web Portal. Dermed kan du begynde at sende e-fakturaer direkte til Alstom uden yderligere omkostninger.

Hvis du er interesseret i denne service, kan du registrere dig på www.pagero.com/registration. Brug projektkoden FreePortal_AlstomTransport. Når du har registreret dig, får du en e-mail med login-information.

Du kan læse mere om, hvordan du bruger Pagero Free Web Portal på Pagero-supportsiderne. Ved hjælp af Pagero Free Web Portal kan du også sende e-fakturaer til andre kunder. Gratis support via Pagero Service & Support Center er inkluderet. 

Krav til faktura:

 • Fakturaer, der sendes til Alstom, skal indeholde købsordrenummer og/eller fakturareference.
 • Referencefeltet skal bestå af fornavn <mellemrum> efternavn. 
 • Hvis fakturaen mangler reference og/eller indkøbsordrenummer, returneres fakturaen til afsenderen.

Sådan gør du, hvis du ikke har en løsning til afsendelse af e-fakturaer:

Kontakt Pagero for at få yderligere oplysninger om vores e-fakturaservice.
Angiv din interesse på www.pagero.com/interested (indtast projektkoden ALS569). Herefter kontakter vi dig. Du kan også i stedet ringe til Pagero Service & Support Center på telefonnummer +46 (0)31-730 88 70.

Har du spørgsmål?

Kontakt på Pagero:
Tlf.: +46 (0) 31-730 88 30
E-mail: info@pagero.com

Kontakt på Alstom Transpor:t
Josefin Westberg
Josefin.westberg@alstom.com

Krav til faktura

Alstom accepterer kun e-fakturaer og ikke fakturaer i papirformat. Du kan se kravene til fakturaer her (download pdf).

Faktura-adresse
invoice.copenhagen.transport@alstom.com