Alstom har udført verdens første vellykkede test af ETCS level 2, baseline 3 i Danmark

23-09-2016

Alstom og Banedanmark, som er ansvarlig for statens jernbaner i Danmark, har med succes testet ETCS (European Train Control System) level 2, baseline 3 for første gang nogensinde. Testene blev foretaget mellem Roskilde og Gadstrup og er en del af den opgradering af jernbanenettet i Østdanmark, som leveres af Alstom.

I løbet af de næste 10 år vil Danmark indføre ETCS level 2, baseline 3, som er den nyeste baseline for ERTMS (European Rail Traffic Management System). Banedanmark er den første infrastrukturforvalter, der anvender denne baseline. Anlægget blev valideret af Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) i juli 2016.

"Dette var de første vellykkede tests af baseline 3. De viser potentialet for, at et moderne signalsystem kan skabe et mere pålideligt jernbanenet med større kapacitet i Danmark. Sammen med Banedanmark har vi nu taget et stort skridt fremad. Den gode fremgang fortsætter frem til færdiggørelsen af den første strækning," siger Christian Algreen-Ussing, som ar administrerende direktør for Alstom Danmark.

Testene blev udført på den danske pilotstrækning og udført fra Københavns trafikstyringscenter, som er udstyret med Alstoms trafikstyringssystem. Testtoget fra Alstom var udstyret med ETCS L2, et STM (Standard Transmission Module) samt et konventionelt signalsystem. Sporene var udstyret med Alstoms Radio Block Central og et sikringsanlæg, der bruger simulerede input.

Banedanmark, som er ansvarlig for statens jernbaner i Danmark, har siden 2012 haft en kontrakt med Alstom om at udskifte det eksisterende signalsystem i den østlige del af Danmark med Atlas, som er Alstoms ERTMS-baserede signalsystem. Atlas vil blive indført på 12 intercity-strækninger og regionale strækninger på Sjælland og Fyn – et område, der dækker halvdelen af landet. Dette jernbanenet består af en mere end 734 km lang dobbeltsporet strækning og 90 stationer. Kontrakten omfatter også vedligeholdelse i 25 år.

Press Contact

Maria Parent
Tel. +46 76 807 6550
maria.parent@alstom.com