Alstom Pohjoismaissa

Alstom

Alstomilla on Pohjoismaissa – Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa – noin 200 työntekijää. Suurin osa työskentelee kunkin maan pääkonttorissa Vantaalla, Tukholmassa, Oslossa ja Kööpenhaminassa, mutta Pohjoismaissa on myös monia muita toimipisteitä ja huoltovarikkoja, joilla takaamme nopeat palvelut ja hyvän saatavuuden kaikille pohjoismaisille asiakkaille.


Alstom tekee sujuvasta liikkumisesta totta

Alstom kehittää ja toimittaa niin kaupunkien lähi- kuin kaukoliikenteeseen kestäviä ja integroituja raideliikenneratkaisuja ja myös ylläpitää ne. Ratkaisut räätälöidään operaattoreiden ja viranomaisten asettamien teknisten, taloudellisten ja ympäristövaatimusten mukaisesti, vastaamaan tämän päivän yhä kehittyneempiä liikkumistarpeita.

Alstom on yksi maailman johtavista raideliikenneratkaisujen toimittajista ja innovatiivisen, ympäristöystävällisen teknologian edelläkävijä. Me rakennamme maailman nopeimmat junat ja suorituskykyisimmät automaattiset metrojärjestelmät. Alstom laajentaa strategiansa mukaisesti paikallista läsnäoloaan erityyppisillä kumppanuuksilla, esimerkiksi yhteisyritysten, strategisten kumppanuussopimusten tai oman paikallisen toiminnan kautta. Näin Alstom on lähellä asiakkaitaan kaikkialla maailmassa. Alstom toimii tällä hetkellä yli 60 maassa ja työllistää noin 31 000 ihmistä.

Olemme olleet jo pitkään vahvasti läsnä Pohjoismaissa. Olemme kehittäneet, rakentaneet ja toimittaneet liikenneratkaisuja alueen pääradoille. Alstom Transport edistää kestäviä liikenneratkaisuja kehittämällä ja markkinoimalla kattavaa raideliikenteen järjestelmä-, kalusto- ja palveluvalikoimaa.

Ilmastonmuutos ja muut ympäristöhaasteet vain lisäävät kestävien kuljetusratkaisujen kysyntää. Raideliikenne tarjoaa hyvän vastauksen näihin kestävyyshaasteisiin. Alstom edistää kestävää liikennettä kehittämällä ja markkinoimalla kattavaa raideliikenteen järjestelmä-, kalusto- ja palveluvalikoimaa, joka sisältää esim. veturit, junat, raitiovaunut, metrojunat, infrastruktuurin sekä turvalaiteteknologian.

Tärkeintä ei kuitenkaan ole se, mitä olemme saavuttaneet. Paljon tärkeämpää on se, mitä saavutamme tulevaisuudessa. Tämän päivän energia-, kuljetus- ja ympäristöhaasteet antavat meille keskeisen roolin tulevien sukupolvien kestävän kehityksen pohjustamiseksi. Ajattelemalla pitkäjänteisesti ja hyödyntämällä uutta älykkäämpää teknologiaa tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa voidaan löytää uusia, tehokkaampia ratkaisuja. 

Liiketoimintamme ei siis liity pelkästään juniin vaan ennen kaikkea ihmisiin. Kaikki toimintamme tähtää viime kädessä ihmisten energia- ja liikkumistarpeiden täyttämiseen jokapäiväisessä elämässä, niin töissä kuin kotona.

Referenssimme

Ruotsi

Arlandabanan
Arlanda Express -junien toimitus, 7 kpl.

SL
X60 Coradia Nordic, 129 kpl.

SL
SL myönsi Alstomille kesäkuussa 2015 lisätoimituksen, joka käsittää 46 X60B Coradia Nordic -junaa. Juniin on tehty 450 parannusta ja modifikaatiota sekä Tukholman Citytunnelin vaatimat muutokset. Junia testataan parhaillaan Ruotsissa, ja ne on määrä saada käyttöön vuonna 2017, kun Tukholman uusi Citybanan avataan liikenteelle.

SJ
X40 Coradia Duplex, 42 kpl

Norrtåg
X62 Coradia Nordic, 12 kpl

Västtrafik
X61 Coradia Nordic, 22 kpl

Götalandståg
Västtrafikin 63 sähköjunayksikön kunnossapito, näistä 22 on mallia Coradia Nordic (joulukuusta 2015)

Östgötatrafiken ja Jönköpingin läänin liikenne
X61 Coradia Nordic, 15 kpl

Arriva
Östgötatrafikenin 19 sähköjunayksikön kunnossapito, näistä 15 on mallia Coradia Nordic (kesäkuusta 2015) 

Skånetrafiken
X61 Coradia Nordic, 99 kpl

Tågkompaniet
Kolmen TiB X61 -junan kunnossapito Tåg i Bergslagenille

Mantena
49 X61-junan materiaalinhallinta Skånetrafikenille

EuroMaint
49 X40-junan materiaalinhallinta SJ:lle

Suomi

Alstom Transport on toimittanut Suomeen yhteensä 52 junaa (18 Pendolinoa liikennöi koko maassa, 30 Coradia-lähijunaa pääkaupunkiseudun liikenteessä sekä neljä Pendolinoa Helsingin ja Pietarin välisessä nopeassa Allegro-liikenteessä). Lisäksi HKL:n M200-metrojuniin on toimitettu ratamoottoreita ja VR:n kaksikerroksisiin IC2-vaunuihin telejä.

Pendolino Allegro -junat (Sm6)
Alstom allekirjoitti Karelian Trains Ltd:n kanssa toimitussopimuksen neljästä Pendolino-junasta vuonna 2007, ja junat aloittivat liikennöinnin joulukuussa 2010. Karelian Trains Ltd. on VR Groupin ja Venäjän valtionrautateiden OAO RZD:n omistama yhteisyritys. Nopeasta junayhteydestä käytetään nimitystä Allegro. Junamalli perustuu Suomessa jo ennestään käytössä oleviin Pendolino-juniin, etupää on sama ja juna on suunniteltu koviin talviolosuhteisiin. Yhdessä junassa on seitsemän vaunua ja yhteensä 344 istumapaikkaa. Junien sähköjärjestelmä toimii kahdella eri jännitteellä ja niissä on kahdet turvalaitejärjestelmät, joten ne soveltuvat liikennöimään sekä Suomen että Venäjän rataverkossa. 450 km:n mittaisen osuuden matka-aika on lyhentynyt kolmeen ja puoleen tuntiin.

Coradia (Sm4)
VR Groupille toimitettiin vuosina 1999–2005 yhteensä 30 Coradia-lähijunaa.
Junien maksiminopeus on 160 km/h ja matkustajakapasiteetti 284 henkilöä (184 istumapaikkaa + 100 seisomapaikkaa). Coradia-junan pituus on 54,8 m, korin leveys 3,2 m, paino 107,0 tonnia ja korkeus 4,4 m.

Pendolino (Sm3)
VR Groupille toimitettiin vuosina 1995–2006 kaikkiaan 18 Pendolino-junaa. Suomalaisissa Pendolinoissa on kuusi vaunua, joissa on 309 yhteensä matkustajapaikkaa. Pendolinon pituus on 159 m, korin leveys 3,2 m ja paino 328 t. Maksiminopeus on 220 km/h. Korin kallistusteknologia antaa mahdollisuuden ajaa suurella nopeudella myös kaarteissa.

Norja

Vaihdelaitteita Jernbaneverketille
Jernbaneverketin kanssa on solmittu kehyssopimus vaihdelaitteiden toimituksista, jotka alkoivat vuonna 2006 ja jatkuvat edelleen. Sopimuksen perusteella toimitetaan arviolta 1 300 MET-vaihdelaitetta sekä varaosia ja teknistä tukea.

Bergen Bybane
Bergenin Bybane-raitiotieverkoston sähköistyksen ensimmäinen vaihe 2008–10: ajojohtimien ja sähköasemien toimitus.

ERTMS-koulutusohjelma
ERTMS-koulutusohjelma Jernbaneverketille vuodesta 2008 lähtien.

Tanska

Atlas ERTMS -ratkaisu Banedanmarkille
Alstom toteuttaa Tanskan itäosiin rakennettavan Atlas ERTMS -järjestelmän Banedanmarkille. Tanska päätti vuonna 2009 nykyaikaistaa rataverkkonsa digitaalisella ERTMS-turvalaitejärjestelmällä, jonka piiriin tulee 789 junaa ja 1500 ratakilometriä. Toteutuksen on määrä olla valmis vuonna 2021.

Coradia Lint -taajamajunat Nordjyske Jernbanerille
Nordjyske Jernbaner myönsi Alstomille kesäkuussa 2015 yhteensä 45 miljoonan euron arvoisen sopimuksen 13 Coradia Lint -taajamajunan toimituksesta. Junat liikennöivät syksystä 2017 alkaen pääasiassa Pohjois-Jyllannin rataosuuksilla.

Maailman ensimmäinen onnistunut testi ETCS-tasolla 2 baseline 3 application
Tanskan rautatieinfrastruktuurista vastaavat Alstom ja Banedanmark ovat testanneet menestyksekkäästi ETCS-merkinantojärjestelmää (European Train Control System). Testit suoritettiin Roskilden ja Gadstrupin välillä, ja ne ovat osa Alstomin toimittaman itäisen rautatieverkon päivitystä.

Osa ratkaisua tulevaisuuden haasteissa

Kasvihuoneilmiö, energiankulutus, hiipuvat öljyvarat ja kasvavat, yhä ruuhkaisemmat kaupungit. Ihmiskunnan tämän hetken suurimpia haasteita on tyydyttää jatkuvasti kasvavat energia- ja kuljetustarpeet. Samanaikaisesti olisi pienennettävä ihmistoiminnan ympäristöjalanjälkeä kierrättämällä sekä hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa ja älykkäämpää teknologiaa. Tehokkaammilla ja käytettävämmillä ratkaisuilla on päästävä entistä liikkuvampaan ja dynaamisempaan yhdyskuntarakenteeseen. Juuri näiden haasteissa parissa teemme päivittäin työtä sadoissa maissa.

Teknologian eturintamassa
Enää ei riitä, että yrityksen toimiala, esimerkiksi julkinen liikenne, on itsessään ympäristöystävällinen.  Myös tuotteiden, niiden valmistuksen, koko elinkaaren ja kierrätyksen, on vastattava jatkuvasti kehittyviin ympäristövaatimuksiin. Siksi teemme jatkuvasti tutkimustyötä, testaamme uutta ja parannamme jo olemassa olevia tuotteita ja ratkaisuja korkeatasoisissa tutkimus- ja kehityskeskuksissamme ympäri maailmaa. 

Terveys & turvallisuus
Alstom on sitoutunut järjestämään henkilöstölleen ja alihankkijoilleen turvallisen työympäristön. Sitoumuksemme kattavuus kuvastuu ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikassamme (EHS), jota käytännössä toteutetaan EHS-johtamisjärjestelmän sekä yksityiskohtaisen terveys- ja turvallisuusohjeistuksen kautta. 

EHS-tiekartta 
Alstom on sitoutunut ennalta ehkäisevään ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskulttuuriin, jota rakennetaan ja ylläpidetään kaikkialla konsernissa. Jokainen Alstomin yksikkö vastaa omalta osaltaan parhaaseen mahdolliseen turvallisuustasoon tähtäävien ohjelmien ja koulutusten toteuttamisesta.  

EHS-johtamisjärjestelmämme keskeisiä komponentteja: 

 • säännölliset toiminnan, johtamisjärjestelmien ja toimintatapojen arvioinnit 
 • mittausjärjestelmät, joilla varmistetaan EHS-politiikan sekä lakien ja määräysten noudattaminen 
 • ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioita koskeva tiedottaminen henkilöstölle, tehtaiden naapurustolle, asiakkaille ja viranomaisille 
 • EHS-vaikutusten arviointi kaikissa muutostilanteissa.

Alstomin 0 tapaturmaa -ohjelma
Alstomin 0 tapaturmaa -ohjelman tarkoituksena on estää riskienhallinnan lipsuminen ja pyrkiä estämään tapaturmat seuraavin tavoin: 

 • tehostamalla alihankkijoiden henkilöstöä koskevaa riskienhallintaa 
 • päivittämällä itsearviointikriteerejä 
 • ottamalla käyttöön tehokkaampi vaaratilanteiden analysointiprosessi; pyritään yleisesti edistämään yksiköiden terveys- ja turvallisuuskulttuuria. 

Historia

Pohjoismaisella teollisuudella on pitkät ja kunniakkaat innovaatioperinteet. Alstom on ollut yli sadan vuoden ajan osa tätä historiaa vahvojen edeltäjäyritystemme kautta, joista mainittakoon esimerkiksi Svenska Turbinfabriks AB Ljungstrom (Stal), Svenska Fläkt, Suomen Puhallintehdas ja ABB. Alstomin läsnäolo Pohjoismaissa on vuosisadan mittainen, olemme yksi alueen energia- ja kuljetusinfrastruktuurin rakentajista. 

On siis luontevaa, että myös nykyinen, pelkästään rautatiekuljetuksiin keskittyvä Alstom jatkaa edelleen toimintaansa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Alstom pyrkii tukemaan entistäkin vahvemmin maita, joilla on edessään suuria rautateihin liittyviä infrastruktuuri-investointeja – etenkin kun kestävien kuljetusratkaisujen kehittämiseen on nyt poliittista tahtoa, tietämystä ja mahdollisuuksia. 

Alstom Transportin toimintahistoria Pohjoismaissa: 

1995–2006
18 Pendolino-junan toimitus VR Groupille (Suomi).

1999
Arlanda Express aloittaa liikennöinnin. Alstom toimitti 7 junaa.

1999–2005
30 Coradia-lähijunan toimitus VR Groupille (Suomi).

2002
Sopimus 129 Coradia Nordic X60 –junasta SL:lle (Ruotsi) – ensimmäinen toimitus huhtikuussa 2005.

2003
Alstom Transport avaa pääkonttorin Tukholmaan, vuodesta 2015 alkaen kaikkien Pohjoismaiden pääkonttori.

2006
Kehyssopimus vaihdelaitteiden toimituksista Jernbaneverketin kanssa (Norja). 

2007
Alstom allekirjoittaa Karelian Trains Ltd:n kanssa sopimuksen neljän Pendolino Allegro -junan toimituksesta (Suomi).

2008
ERTMS-koulutusohjelma Jernbaneverketille (Norja). 

2008–10
Bergenin Bybane-raitiotieverkoston sähköistyksen ensimmäinen vaihe (Norja).

2010
Pendolino-junat aloittavat Helsingin ja Pietarin välisen nopean Allegro-liikenteen.

2011
Sopimus Tukholman 135 lähijunan kunnossapidosta Bron, Södertäljen ja Älvsjön varikoilla (Ruotsi).

2015

 • Alstom saa sopimuksen 46 uuden Coradia Nordic X60B lähijunan toimituksesta SL:lle - Tukholmaan (Ruotsi).
 • Aloitti 19 sähköjunayksikön kunnossapidon Östgötatrafikenille, joista 13 Coradia Nordic -junia (Ruotsi).
 • Alstom saa sopimuksen tanskalaiselta Nordjyske Jernbanerilta kolmentoista Coradia Lint -taajamajunan  toimituksesta (Tanska). 
 • Aloittaa joulukuussa 63 sähköjunayksikön kunnossapidon Västtrafikille, joista 22 Coradia Nordic -junia (Ruotsi).
 • Alstom saa kunnossapitosopimuksen Östgötatrafikenille (Ruotsi).
 • Alstom aloittaa 46 taajamajunan (X60B Coradia Nordic) toimitukset SL:lle (Ruotsi)
 • Alstom aloittaa lokakuussa 30 taajamajunan (X61 Coradia Nordic) toimitukset Skånetrafikenille (Ruotsi).
 • Alstom ostaa Motala Trainin lokakuussa (Ruotsi).
 • Alstom allekirjoittaa sopimuksen Ruotsin Liikenneviraston kanssa uuden liikenteenohjausjärjestelmän toimituksesta, josta tulee standardi koko Ruotsiin.

 

2016

Alstom suorittaa maailman ensimmäisen onnistuneen testin ETCS-tasolla 2 baseline 3 merkinantojärjestelmälle Tanskassa.

2017 

Alstom aloittaa 13 taajamajunan (Coradia Lint) toimitukset Banedanmarkille (Tanska).