Alstomin hallitus suosittelee GE:n tarjouksen hyväksymistä

22.6.2014

Alstomin lehdistötiedote 21.6 - osittainen suomennos

Koko englanninkielinen tiedote löytyy tämän linkin takaa

Alstomin hallitus sai perjantaina 20.6 päivitetyn tarjouksen General Electriciltä (GE) Alstomin energia- ja sähkönsiirtoliiketoimintojen ostosta. Hallitus sai 20.6 myös Siemensiltä ja Mitsubishi Heavy Industriesiltä muokatun tarjouksen. Alstomin hallituksen 29.4.2014 nimittämä itsenäisistä johtajista koostuva ja Jean-Martin Folzin johtama ad hoc –komitea on kokoontunut useaan otteeseen ja perusteellisesti tutkinut saatuja liiketoimintaehdotuksia.

Komitean sekä taloudellisten ja oikeudellisten neuvonantajien työn perusteella Alstomin hallitus on yksimielisesti päättänyt antaa myönteisen suosituksen GE:n tarjouksen hyväksymisestä.

GENERAL ELECTRICIN TARJOUS

 

GE hankkisi, kuten jo aiemmin on ilmoitettu, Thermal Power, Renewable Power ja Grid –sektorit, kuin myös konsernipalvelut ja muut tukitoiminnot (Energialiiketoimintakauppa) kiinteään ja muuttumattomaan hintaan. 

Päivitetyn tarjouksen ehtojen mukaisesti ja Energialiiketoimintakaupan toteuduttua, Alstom ja GE muodostaisivat yhteisyritykset Grid- ja Renewable Power -sektoreissa.

Kummallakin yhtiöllä olisi 50% osuus globaalista liiketoiminnasta, joka yhdistäisi Alstom Gridin ja GE Digital Energyn.

-          Renewable Powerissa kumpikin yhtiö omistaisi 50% osuuden Alstomin merituulivoima- (Off shore Wind) ja vesivoimaliiketoiminnasta (Hydro).

-          Lisäksi Alstom ja GE loisivat 50/50 ”Global Nuclear and French Steam Alliance” (globaalin ydinvoimaan sekä ranskalaiseen höyryvoimaliiketoimintaan keskittyvän allianssin), joka sisältäisi ydinvoimalaitoksille tarkoitettujen Arabelle-höyryturbiinien valmistuksen ja kunnossapidon, sekä Alstomin höyryturbiinilaitteistot ja kunnossapidon eri laitoksilla Ranskassa. Lisäksi Ranskan valtiolla olisi etuoikeutettu osake antaen valtiolle veto-oikeuden ja muita hallinto-oikeuksia asioihin, joilla on yhteys turvallisuuteen ja ydinvoimalaitosteknologiaan Ranskassa. 

Alstomin sijoitus näihin energiatoimintoihin liittyviin alliansseihin olisi noin €2,5 miljardia, olettaen, että yritykset ovat velattomia.

GE ehdottaa myös, että muodostetaan globaali allianssi, jossa GE myisi Alstomille 100 % signalointiliiketoiminnastaan, jonka liikevaihto oli noin USD 500 miljoonaa vuonna 2013 ja jossa on 1200 työntekijää. Yritykset allekirjoittaisivat useita yhteistyösopimuksia koskien mm. kunnossapitosopimusta GE:n  vetureista Yhdysvaltojen ulkopuolella, R&D:tä, hankinta-, valmistus- ja kaupallista tukea Yhdysvalloissa.

SIEMENSIN JA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIESIN TARJOUS

 

Tarkasteltuaan Siemensin ja Mitsubishi Heavy Industriesin jättämää päivitettyä tarjousta hallitus totesi yksimielisesti, ettei kyseinen tarjous vastaa Alstomin ja sen sidosryhmien etuja.

SEURAAVAKSI

 

GE:n liiketoimintaehdotuksen toteuttaminen tulee seuraavaksi

-          henkilöstöryhmien (works council) konsultoinnin alaiseksi sekä

-          yrityskauppa- ja muiden viranomaisten tarkasteltavaksi.

-          Lopuksi päätös tulee osakkeenomistajien yleiskokouksen päätettäväksi.

Mikäli tarjous hyväksytään ja kauppa toteutetaan Alstom keskittyisi täysin Transport-liiketoimintaan ja sen Energiatoiminta-alliansseihin GE:n kanssa.

Alstom Suomessa & Baltian maissa:
Sari Luhanka
+358 50 3860 353 

 

For General Media requests (in English/French)
Virginie Hourdin / Claire Biau
Tel. +33 1 41 49 21 36 / 39 95
virginie.hourdin-bremond@chq.alstom.com
claire.biau@alstom.com

Publicis
Robert Amady +33672630891

Investors relations

Delphine Brault / Anouch Mkhitarian
Tel +33 1 41 49 26 42/25 13
delphine.brault@chq.alstom.com
anouch.mkhitarian@chq.alstom.com