Alstom i de nordiske landene

Om oss

Alstom i Norden har rundt 200 ansatte som arbeider i Sverige, Finland, Norge og Danmark. De fleste av oss arbeider fra ett av hovedkontorene i Stockholm, Oslo og København, men vi har også flere lokalkontorer og servicedepoter for å sikre rask og lett tilgjengelig vedlikehold og tjenester til kundene våre i hele regionen.


Alstom gjør det mulig å designe god flyt

Alstom utvikler, forsyner og vedlikeholder bærekraftige og integrerte skinneløsninger for urbane markeder og hovedlinjemarkeder. Dette er tekniske, økonomiske og miljøeffektive løsninger som er utviklet for å takle utfordringene vi står overfor i dagens samfunn. Løsningene leverer smartere mobilitet og er skreddersydde for operatørene og de offentlige myndighetene som bruker dem.

Alstom er én av verdens ledende leverandører av infrastrukturer for skinnetransport og en banebrytende aktør som står bak nyskapende og miljøvennlige teknologier. Vi bygger verdens raskeste tog og automatiserte metroer med den høyeste kapasiteten. Takket være Alstoms strategi om å utvide den lokale tilstedeværelsen gjennom en rekke partnerskap og avtaler som joint venture-prosjekter, strategiske partnerskap eller Alstoms industrianlegg, er selskapet like i nærheten for kunder over hele verden. Alstom finnes i over 60 land og har rundt 31 000 ansatte.

Vi har lenge drevet omfattende virksomhet i Norden hvor vi har utviklet, bygd og levert løsninger for tog som kjører langs flere av de største togstrekningene. Vi legger stor vekt på bærekraftig mobilitet, og Alstom Transport utvikler og markedsfører det mest komplette utvalget av systemer, utstyr og tjenester i jernbanesektoren.

På grunn av global oppvarming og andre miljømessige utfordringer er bærekraftig transport også en sektor som vil bli viktigere i fremtiden. Skinnetransport er et godt alternativ for å oppfylle slike miljøkrav. Vi legger stor vekt på bærekraftig mobilitet, og Alstom utvikler og markedsfører det mest komplette utvalget av systemer, utstyr og tjenester i jernbanesektoren. Dette inkluderer lokomotiver, tog, sporvogner og metrokjøretøyer, infrastruktur og signalteknologi.

Men det viktigste er ikke alt vi har oppnådd så langt, det er alt vi skal få til i fremtiden. Utfordringene vi står overfor med hensyn til energi, transport og miljø, betyr at vi spiller en viktig rolle i å sikre en bærekraftig utvikling for fremtidige generasjoner. Det handler om å finne nye, mer effektive løsninger ved å tenke langsiktig, utvikle ny og smartere teknologi, og ved å få til et tett samarbeid med kundene våre. 

Vi sier derfor at vi ikke først og fremst satser på tog, men på mennesker. Alt vi gjør, har som endelig mål å oppfylle behovet vårt for energi og kommunikasjon i hverdagen, både hjemme og på jobb.

referanser

Sverige

Fra Alstom åpnet sitt første kontor i Sverige i 2003 og etter den første ordren for Arlandabanan, har vi hatt stor og rask fremgang. Vi har blitt én av de største aktørene på det svenske jernbanemarkedet, med 326 solgt tog og andre store oppgaver, deriblant vedlikehold. Fra å være en "nykommer" med ti ansatte har vi utvidet virksomheten vår til at vi nå finnes i alle de nordiske landene og har nesten 200 ansatte – et bevis på Alstoms ambisjoner om å delta i å utvikle jernbanetjenester både for de reisende og for operatørene i Norden.

Arlandabanan

Levert 7 Arlanda Express-tog

SL
129 X60 Coradia Nordic.

SL
I juni 2015 ble Alstom tildelt en kontrakt om å levere ytterligere 46 X60B Coradia Nordic til SL. Disse togene er forbedret og endret på 450 punkter og er tilpasset bytunnelen. Det gjennomføres for øyeblikket tester på togene i Sverige, og det forventes at de er klare til å settes i drift i 2017 når Citybanan åpnes.

SJ
42 X40 Coradia Duplex

Norrtåg
12 X62 Coradia Nordic

Västtrafik
22 X61 Coradia Nordic

Götalandståg
Vedlikehold av 63 elektriske kjøretøyer fra Västtrafik, 22 av disse er Coradia Nordic (fra desember 2015)

Östgötatrafiken og Jönköpings länstrafik
15 X61 Coradia Nordic

Arriva
Vedlikehold av 19 elektriske kjøretøyer fra Östgötatrafiken, 15 av disse er Coradia Nordic (fra juni 2015) 

Skånetrafiken
99 X61 Coradia Nordic

Tågkompaniet
Vedlikehold av tre TiB X61 for Tåg i Bergslagen

Mantena
Vedlikehold av materiell for 49 X61 fra Skånetrafiken

EuroMaint
Vedlikehold av materiell for 42 X40 for SJ

Finland

Alstom Transport har levert totalt 52 tog til Finland (18 Pendolino-tog som er i drift over hele Finland, 30 Coradia-pendlertog for metropolområdet og fire Pendolino-tog for Allegro-høyhastighetslinjen mellom Helsinki og St. Petersburg). Vi har også levert traksjonsmotorer til HKL M200-metrovogner og boggier til VR-vogner i to etasjer (IC2).  

Pendolino Allegro-tog (Sm6)
Alstom signerte kontrakten om å levere fire Pendolino-tog med Karelian Trains Ltd. i 2007, og togene ble satt i drift i desember 2010. Karelian Trains Ltd. er et joint venture-prosjekt for VR Gruppen og Russlands Statsbaner OAO RZD. Høyhastighetslinjen har fått navnet Allegro. Togene er basert på Pendolino-togene som allerede er i bruk i Finland, de har den samme fronten og er tilpasset ekstreme vinterforhold. Hvert tog består av sju vogner som til sammen har 344 sitteplasser. Togene leveres med et kraftsystem for to spenninger, i tillegg til doble sikkerhets- og signalsystemer, slik at togene er tilpasset både det finske og russiske nettverket. Reisetiden på den 450 km lange avstanden er kortet ned til tre og en halv time.

Coradia (Sm4)
30 Coradia-pendlertog ble levert til VR Gruppen mellom 1999 og 2005.
Maksimal hastighet for disse togene er 160 km/t, og de har plass til 284 passasjerer (184 sitteplasser + 100 ståplasser). Lengden på Coradia-togene er 54,8 m, vognbredden er på 3,2 m, vekten er 107,0 tonn, og høyden er 4,4 m.

Pendolino (Sm3)
18 Pendolino-tog er levert til VR Gruppen i perioden mellom 1995 og 2006. De finske Pendolino-togene består hver av 6 vogner, og det er plass til til sammen 309 passasjerer per tog. Lengden på ett Pendolino-tog er på 159 m, vognbredden er på 3,2 m og toget veier 328 tonn. Maksimal hastighet for Pendolino-togene er 220 km/t. Takket være krengeteknologien kan toget holde stor fart i svinger.

Norge

Sporvekseldrivmaskiner for Jernbaneverket
Rammeavtale med Jernbaneverket for sporvekseldrivmaskiner med oppstart i 2006 och pågående. Levering av omtrent 1300 MET-sporvekseldrivmaskiner totalt. I tillegg til support og deler.

Bergen Bybane
Banestrømforsyning av Bergen Bybane, fase 1. 2008–2010. Levering av kjøreledning og transformatorstasjon.

ERTMS-opplæring
ERTMS-opplæring i samarbeid med Jernbaneverket fra 2008.

Danmark

Verdens første vellykkede test av ETCS nivå 2 baseline 3
I juli gjennomførte Alstom og Banedanmark, den danske jernbaneinfrastruktureieren, en suksessfull ETCS (European Train Control System) signalsystem test. Testene ble utført mellom Roskilde og Gadstrup, som er del av det danske Øst-nettverket hvor oppgraderingen blir levert av Alstom.

Atlas ERTMS-løsning for Banedanmark
Alstom skal implementere Atlas ERTMS-systemet vest i Danmark for Banedanmark. I 2009 ble det besluttet i Danmark å modernisere jernbanenettverket i hele landet med ERTMS, det digitale signalsystemet, for 789 tog og 1500 kilometer med togspor. Prosjektet skal være ferdigstilt i 2021.

Coradia Lint-regionaltog for Nordjyske Jernbaner
I juni 2015 ble Alstom tildelt en kontrakt verdt 45 millioner euro av Nordjyske Jernbaner i Danmark om å levere tretten Coradia Lint-regionaltog. Togene skal settes i drift i løpet av høsten 2017 i Danmark, og da spesielt i den nordjyske regionen. 

En del av løsningen på fremtidige utfordringer 

Drivhuseffekten, energibehov, reduserte oljelagre og for mange biler på veiene i byområder. De største utfordringene verden står overfor, er hvordan vi skal oppfylle de stadig større behovene for energi og transport samtidig som vi reduserer det miljømessige fotavtrykket vårt ved hjelp av fornybare energikilder, gjenvinning og smartere teknologi. Det handler også om å bygge samfunn som ivaretar mobiliteten og dynamikken gjennom bedre trafikkløsninger og tilgjengelighet. Disse utfordringene er akkurat de vi takler hver eneste dag i flere hundre land.

I forkant av teknologien 

Det å arbeide med noe som tar vare på miljøet, som offentlig transport, er tilsynelatende ikke nok.  Produktene som brukes, måten de produseres på, livssyklusen og gjenvinningen, må også hele tiden forbedres sett fra et miljøperspektiv. Vi arbeider derfor utrettelig med forskning, testing av nye ting og å forbedre eksisterende produkter og løsninger i de avanserte forsknings- og utviklingssentrene våre over hele verden.

Helse, miljø og sikkerhet

Alstom legger vekt på å skape et sikkert arbeidsmiljø for ansatte og underleverandører. Det omfattende engasjementet vårt beskrives i retningslinjene for helse, miljø og sikkerhet (EHS – Environment, Health and Safety) som iverksettes i EHS -systemet vårt, i tillegg til mer spesifikke programmer som er utarbeidet for å ivareta helsen og sikkerheten til de ansatte verden over.

Veikart for EHS 

Alstom legger vek på å opprettholde og utvikle en proaktiv EHS -kultur i hele gruppen. Hver Alstom-enhet har fått ansvar for å implementere programmer og gjennomføre opplæring slik at enheten har gode rutiner for EHS. 

EHS -systemet vårt omfatter følgende: 

 • gjennomføre jevnlig kontroll av drift, styringssystemer og fremgangsmåter 
 • opprette målesystemer for å sikre samsvar med disse retningslinjene og gjeldende lover og forskrifter 
 • kommunisere med ansatte, lokalsamfunn, kunder og offentlige etater i forbindelse med EHS 
 • vurdere hvordan EHS -krav påvirker eksisterende praksis

Alstoms program for null alvorlige ulykker

Programmet er utviklet for å gi god kontroll over risikostyring og for å sikre at skadeantallet reduseres i driften vår. Alstom lanserte kampanjen for å oppnå følgende mål i gruppen: 

 • bedre håndtering av risiko knyttet til ansatte hos underleverandører 
 • oppdatere kriteriene for egenvurdering 
 • ta i bruk en prosess for bedre analyser av hendelser, slik at det blir mulig å forutse ulykker samt å fremme en EHS -kultur på arbeidsplassene 

Vår historie

De nordiske landene har en lang og stolt historie i de nyskapende industriene. Alstom har vært en del av den historien i over hundre år med røtter i sterke selskaper som Svenska Turbinfabriks AB Ljungstrom (Stal), Svenska Fläkt, Suomen Puhallintehdas og ABB. Alstom har operert i Norden i et århundre, og vi har bidratt til å utvikle regionens kraft- og transportinfrastruktur. 

I dag fokuserer vi helt og fullt på skinnetransport, og det er derfor naturlig for Alstom å fortsette virksomheten i Norden – Finland, Sverige, Norge og Danmark. Nå mer enn noen gang vil Alstom støtte landene som har et stort behov for investeringer i infrastruktur når det gjelder skinnetransportsystemer. Spesielt fordi det finnes politisk vilje, kunnskap og muligheter til å utvikle og levere bærekraftige transportløsninger. 

Historien til Alstom Transport i Norden:

1995–2006
18 Pendolino-tog levert til VR Gruppen (Finland).

1999
Innvielse av Arlanda Express. Alstom leverte 7 tog.

1999–2005
30 Coradia-pendlertog levert til VR Gruppen (Finland).

2002
Kontrakten på 129 Coradia Nordic X60 til SL og den første leveransen fant sted i april 2005.

2003
Alstom Transport åpner hovedkontor i Stockholm, som fra 2015 også fungerer som nordisk hovedkontor.

2006
Rammeavtale med Jernbaneverket om levering av sporvekseldrivmaskiner (Norge).

2007
Alstom signerte kontrakten om fire Pendolino Allegro-tog med Karelian Trains Ltd (Finland).

2008
ERTMS-opplæringsprogram i samarbeid med Jernbaneverket (Norge).

2008–2010
Banestrømforsyning av Bergen Bybane, fase 1 (Norge).

2010
Pendolino-togene til Allegro-høyhastighetslinjen mellom Helsinki og St. Petersburg settes i drift

2011
Kontrakt om vedlikehold av Stockholms 135 pendlertog i depotene i Bro, Södertälje og Älvsjö (Sverige).

2015

 • Alstom ble tildelt en kontrakt om å levere ytterligere 46 X60B Coradia Nordic til SL – nye pendlertog for Stockholm (Sverige).
 • Startet vedlikehold av 19 elektriske kjøretøyer fra Östgötatrafiken, 13 av disse er Coradia Nordic (Sverige).
 • Alstom tildelt en kontrakt av Nordjyske Jernbaner i Danmark om å levere tretten Coradia Lint-regionaltog (Danmark).
 • Startet vedlikehold av 63 elektriske kjøretøyer fra Västtrafik, 22 av disse er Coradia Nordic (Sverige).
 • Alstom signerer en kontrakt på vedlikehold med Östgötatrafiken (Sverige)
 • Alstom begynner å levere ytterligere 46 regionale tog (X60B Coradia Nordic) til SL (Sverige)
 • Alstom begynner å levere ytterligere 30 regionale tog (X61 Coradia Nordic) til Skånetrafikens (Sverige)
 • Alstom kjøper Motala Train i oktober (Sverige)
 • Alstom signerer en kontrakt med Trafikverket for et nytt trafikkstyringssystem som skal rulles ut som standard i Sverige

2016 
Alstom utfører, som de første i verden, en vellykket test av ETCS nivå 2 baseline 3 i Danmark

2017
Alstom begynner å levere ytterligere 13 regionale tog (Coradia Lint) til Banedanmark (Danmark)