Alstoms halvårsresultat 2013/14

06.11.2013

Stabil lønnsomhet – Fri kontantstrøm påvirket av prosjektinnbetalinger og forskudd:

  • Ambisiøs kostnadsbesparende program akselerert
  • Strategisk fleksibilitet for å bli forbedret gjennom salg av eiendeler
  • Prognosene opprettholdes

Mellom 1. april og 30. september 2013 signerte Alstom kontrakter for en verdi av € 9400 millioner, ned 22% i forhold til første halvår i fjor. Book-to-bill ratioen (nær 1), skyldes en god flyt av små til mellomstore ordrer, men mindre aktivitet i markedet for store kontrakter. I samme periode gikk omsetning opp 4% organisk, totalt  € 9,7 milliarder, takket være en omsetningsakselerasjon i andre kvartal. Inntekter fra driften og driftsmarginen var stabil på henholdsvis € 700 millioner og 7,1%. Nettoresultatet var på € 375 millioner, mens den frie kontantstrømmen på € (511) millioner var hovedsakelig påvirket av ugunstige betalingsmilepæler på noen kontrakter og begrensede forskudd på grunn av nivået og blandingen av ordreinngangen.

Se pressemeldingen her