Alstoms første nordiske vindpark starter produksjon i Finland

26.06.2013

Dette prosjektet er en av de største landbaserte vindparker i Finland med estimert årlig kraftproduksjon på over 40 GWh, som dekker behovene til over 3000 private hus med elektrisk oppvarming. Det er også den første vindpark prosjekt for TuuliSaimaa, som vil øke det finske installert vindkraft kapasitet med circa 10%. Elektrisitet produsert på Muukko vil erstatte elektrisitet produsert med kull.

Etter kontrakten ble signert med TuuliMuukko Oy i juli 2012, begynte Alstom å bygge vindturbiner i selskapets fabrikker i Spania, og ereksjon startet i slutten av februar i Lappeenranta. Den igangkjøring og testing startet i slutten av april, da den første turbinen ble koblet til nettet. Testing av vindturbinene vil fortsette i løpet av sommeren 2013.

Alstom vil også være ansvarlig for drift og vedlikehold av vindparken i 12 år. Eric Staurset, Alstoms president i Norge, sa: "Vi er veldig fornøyd med Alstoms første nordiske vindparkreferanse, som vi har utført i løpet av kort tid og planlagt i vinterforhold, og har med det dekket behovene til vår krevende kunde og i godt samarbeid."

Muukko vindpark i Finland