Rekordhøyt ordreinntak og økt fortjeneste for Alstom første halvår 2014/15


Oppnådde milepæler i prosjektet med General Electric

I forbindelse med prosjektet mellom Alstom og GE, og i samsvar med IFRS 5, har Thermal Power, Renewable Power og Grid aktiviteter, samt noe konsern kostnader, blitt klassifisert som avviklingskostnader, og er derfor ikke inkludert i ordre, salg, inntekter og blir rapportert under «netto inntekt-avviklet virksomhet». 

Fra 1. april til 30. september bokførte Alstom rekordhøye € 6,4 milliarder, mer enn dobbelt så mye sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. «Book-to-bill ratio», på 2,1, skyldes spesielt en kontrakt på € 4 milliarder i Sør-Afrika. I samme periode var salget opp 13 % organisk, som beløper seg til € 3,1 milliarder kroner. Driftsmarginen (etter konsernkostnader) forbedret seg med 30 % takket være økt salg og implementering av forbedringsprogrammet D2E –, men på tross av opptrappingskostnader på nye IT-plattformer.Konsernets resultat etter skatt (videreført og avviklet) ble € 255 millioner og fri kontantstrøm ble € -1376 millioner. Fri kontantstrøm var hovedsakelig påvirket av negativ endring i arbeidskapitalen.

Prosjektet mellom Alstom og General Electric går fremover. Samarbeidsutvalgs-konsultasjoner er fullført, salgskontrakt og andre avtaler er signert og «French Foreign Investment» autorisasjon er oppnådd. Alstom’s generalforsamling, som skal godkjenne transaksjonen, vil bli avholdt 19. desember 2014.

Les mer her.

Pressekontakt

Ulrika Andersson
Kommunikationsdirektör 
Alstom Skandinavien
+48 (0)8-723 32 84 
ulrika.andersson@alstom.com