Alstom leverer vedlikehold for tog til Östgötatrafiken og Västtrafik i Sverige


Alstom har nylig inngått en tiårs vedlikeholdsavtale med SJ for Västtrafiks lokaltog og regiontog med start i desember 2015, samt en tiårs vedlikeholdskontrakt med Arriva for Östgötatrafiken med start i juni 2015. 

Alstom vil være ansvarlig for vedlikehold av 63 kjøretøy fra Västtrafik, 22 av disse er Coradia Nordic togsett produsert av Alstom. Vedlikehold vil bli utført i to depoter i Gøteborg. Togene er i tjeneste i Gøteborgsregionen og vil kjøre ca seks millioner kilometer per år. 

Alstom vil være ansvarlig for vedlikehold av 19 kjøretøy fra Östgötatrafiken, hvorav 13 er Coradia Nordic togsett produsert av Alstom. Vedlikehold vil bli utført på depotet i Boxholm. Togene opererer hovedsakelig i Norrköping regionen, Mjölby og Motala – Tranås, og vil kjøre ca 3,5 millioner km per år. 

- Vi er glade for å ha vunnet disse kontraktene og vil tilby våre kunder en sikker, pålitelig og effektiv service. Avtalene vil sikre arbeidsplasser i togdepotene i Gøteborg og Boxholm i lang tid framover. Alstom har siden 2011 vokst på det svenske markedet for togvedlikehold, og disse avtalene demonstrerer vår ledende posisjon i vedlikehold, sier Per Øster, Adm Direktør i Alstom Transport Sverige. 

Siden 2011 er Alstom Transport involvert i Sveriges største togoperasjon, gjennom å ha det totale ansvaret for vedlikehold av lokaltog i Stockholm, hvilket omfatter 135 tog. Total er Alstom nå ansvarlig for vedlikehold av 219 tog i Sverige med de nye vedlikeholdskontraktene. Alstom har underholdt tog i mer enn 20 år og har over 200 kunder over hele verden. 

Alstom vil være ansvarlig for vedlikehold av 63 kjøretøy fra Västtrafik

Pressekontakt

Ulrika Andersson
Kommunikationsdirektör 
Alstom Skandinavia
+ 46 (0)8-723 32 84 
ulrika.andersson@alstom.com