Alstom skal levere rensesystemer for avgass til Tizir Titanium & Iron AS i Norge


Alstom har signert en ny kontrakt med Tizir Titanium & Iron AS om å levere avgassrensesystemer til smelteverket i Tyssedal. Smelteverket, som produserer titanslagg og svært rent råjern, eies og driftes av Tizir Titanium & Iron AS. Kontrakten omfatter leveranse, installasjon og idriftsettelse av ulike avgassrensesystemer for tre områder på verket.

Tizir Titanium & Iron AS planlegger å utvikle og utvide virksomheten i Tyssedal. En betydelig del av investeringen fokuserer på vesentlige miljøforbedringer av industriprosessene i Tyssedal. Med tanke på dette må dagens avgassrensesystemer skiftes ut og oppgraderes. Alstom vil levere støvfiltre, både elektro-(ESP), og posefiltre, vifter og kanaler.

“Smelteverket er viktig for den bærekraftige veksten og produksjonen i denne regionen, og vi har valgt Alstom på grunn av deres velprøvde utstyr og innovative teknologi, i tillegg til deres konkurransedyktige tilbud,” sier Harald Grande, directør, Tizir Titanium & Iron AS. 
Prosjektet vil bli gjennomført av Alstom team fra Norge og Sverige. Det tekniske arbeidet og materialleveransene vil starte umiddelbart og vare frem til juli 2015.

“Vi er svært tilfreds med at Alstom er valgt som partner for Tizir. Med denne kontrakten forventer vi å engasjere rundt 50 personer til å utføre installasjonen og idriftsettelsen på anlegget,” sier Eric Staurset, leder i Alstom Norway.

Det byggetekniske arbeidet vil starte i juli 2015. Installasjon og idriftsettelse vil skje i løpet av sommeren og høsten, og ytelsestester og endelig driftsgodkjenning skal etter planen finne sted i mars 2016.

Pressekontakt

Ulrika Andersson
Kommunikationsdirektör 
Alstom Skandinavien
+46 (0)8 723 32 84 
ulrika.andersson@alstom.com