Alstom valgt som leverandør av tidevannsturbiner for pilotanlegg for tidevannskraft i Frankrike


Alstom har, sammen med GDF SUEZ, blitt valgt som leverandør til et pilotanlegg for tidevannskraft på den franske Atlanterhavskysten.

Fire Oceade™ 18 tidevannsturbiner hver på 1,4 MW, blir sammen med Alstoms plattform for nettilknytning installert på havbunnen på et område med stort potensiale for produksjon av energi basert på tidevann. Med en produksjon på totalt 5,6 MW vil tidevannsturbinene levere strøm til ca. 15.000 husstander. Oppstart for prosjektet er satt til 2017 og det forventes å være i drift i 20 år. 

Les mer her.

Pressekontakt

Ulrika Andersson
Kommunikationsdirektör 
Alstom Skandinavien
08-723 32 84 
ulrika.andersson@alstom.com