Alstom Transports signalaktiviteter har oppnådd CMMI nivå 3 rangering


Alstom kunngjør at dets aktiviteter innen jernbanesignalering har blitt rangert på nivå 3 i Capability Maturity Model Integration (CMMI) av LogiQual Inc. Denne rangeringen omfatter åtte regionale sentre og nitten prosjekter rundt om i verden. Prosesser, prosedyrer og verktøy er standardisert og gir en konsistent kvalitet på alt i signalering i hele bedriften. Alstom er den første organisasjonen som oppnår en så høy rangering i en så omfattende internasjonal skala.

Les mer her.

Pressekontakt

Ulrika Andersson
Kommunikationsdirektör 
Alstom Skandinavien
+46(0)8-723 32 84 
ulrika.andersson@alstom.com