Alstom moderniserer vannkraftverk i Riga, Latvia

Alstom vant nylig en kontrakt utlyst av Latvenergo, det ledende kraftselskapet i Latvia. Kontrakten omfatter en modernisering av vannkraftverket i Riga, Latvia og har en verdi på mer enn 100 millioner euro. Alstom skal renovere 6 X 69 MW Kaplan-enheter for vannkraftverket, lokalisert langs den 1 020 kilometer lange Daugava-elven i Latvia.  

Avtalen inkluderer rehabilitering av turbiner, generatorer, nytt kontrollsystem og hjelpeutstyr. Alstom planlegger å bruke lokale selskaper i gjennomføringen av kontrakten. En Kaplan-enhet vil renoveres årlig, i en periode på 8 år frem til 2022. Det er forventet at produksjonen av vannkraft vil øke med minst 20 GWh etter renoveringen. 

Vannkraftverket i Riga er ett av tre hoved-vannkraftverk i Latvia, som til sammen står for mer enn 50 % av all produksjon av elektrisitet i landet. Vannkraftverket produserte 679 GWh miljøvennlig energi i 2013, og rehabiliteringen vil øke effektiviteten til kraftverket, og samtidig øke forventet levealder på anlegget med minst 40 år. Rehabiliteringen er en del av Latvenergos storstilte investeringsprogram for Daugava-kraftverkene, med en prislapp på mer enn 200 millioner euro. 

«Alstom har lang erfaring med vannkraft og vårt dedikerte team vil sørge for at Riga-kraftverkene oppnår økt reliabilitet, lavere driftskostnader samt miljøfordeler. Denne kontrakten viser klart vår interesse og satsning på det Latviske vannkraftmarkedet» uttaler Eric Staurset, Direktør for Alstom i Norden og de baltiske landene. 

«Riga-kraftverket er strategisk viktig for energitilførselen i Latvia, og vi vil kunne øke kraftverkets effektivitet og samtidig øke operasjonell sikkerhet for de kommende tiårene. Vi har valgt Alstom fordi de vil implementere spesifikke løsninger som vil redusere gjennomføringstiden for hver enhet, til fordel for Latvenergo» sier Māris Kuņickis, produksjonsdirektør for Latvenergo AS.

Alstom, som står for installasjon av mer enn en fjerdedel av verdens vannkraftanlegg, har opparbeidet seg omfattende erfaring fra service, ettermontering og modernisering av vannkraftverk under drift. Alstom Hydro støtter energiprodusenter, eiere og investorer med å redusere de totale kostnadene knyttet til eierskap takket være et omfattende serviceprogram. 

Above, a Kaplan hydro turbine. ©Alstom


Pressekontakt

Ulrika Andersson
Kommunikationsdirektör 
Alstom Skandinavien
08-723 32 84 
ulrika.andersson@alstom.com