Alstom dostarczy rozdzielnicę wysokiego napięcia typu B-105 w izolacji gazowej SF6 (GIS) dla PSE Operator S.A.

2012-02-16

W dniu 15.02.2012 r. spółka ALSTOM Power podpisała z Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. kontrakt na dostawę rozdzielnicy wysokiego napięcia typu B-105 w izolacji gazowej SF6 (GIS) w ramach realizowanego przez ZWSE Rzeszów projektu dla PSE Operator S.A.: „Rozbudowa Stacji Elektroenergetycznej Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kV”.
Zakres kontraktu obejmuje dostawę rozdzielnicy w izolacji gazowej SF6 o napięciu 220 kV w układzie 3/2 wyłącznika, jak również nadzór nad montażem, przeprowadzenie niezbędnych prób i testów oraz jej uruchomienie. Rozdzielnica zainstalowana na wyprowadzeniu mocy z Elektrowni Stalowa Wola pozwoli na znaczne podniesienie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Oddanie do eksploatacji rozdzielnicy GIS w stacji Stalowa Wola planowane jest na III kwartał 2013 r.
Rozdzielnica tego typu została już zainstalowana w stacji Łagisza, a w ramach dwóch kolejnych projektów realizowanych przez Alstom dla PSE Operator S.A. będzie dostarczona dla stacji Abramowice oraz Ołtarzew.