2012-05-14

W dniu 30 kwietnia 2012 r. Alstom Grid w Polsce podpisał kontrakt z KGHM Polska Miedź S.A. na budowę rozdzielni GIS, który obejmuje projekt, dostawę, montaż oraz uruchomienie trójsystemowej, trzysekcyjnej rozdzielnicy 110 kV w izolacji gazowej SF6 (GIS). W zakres kontraktu wchodzi  również dostawa, montaż i uruchomienie zabezpieczeń, systemu sterowania i nadzoru, dostawa urządzeń potrzeb własnych, układów pomiarowo - rozliczeniowych, baterii akumulatorów oraz wprowadzenie dwóch linii zasilających do rozdzielnicy GIS.
 Nowa rozdzielnia GIS przyczyni się do zwiększenie pewności zasilania, wzrostu niezawodności systemu elektroenergetycznego oraz znacząco ograniczy prace w zakresie obsługi.

Zakończenie projektu planowane jest na sierpień 2013 r.