W dniu 18 kwietnia 2012 r. Alstom Power podpisał kontrakt o wartości około 65 mln Euro z GdF Suez Energia Polska S.A. na modernizację sześciu bloków (bloki 2-7) w Elektrowni Połaniec. Kontrakt obejmuje również opcję na retrofit bloku nr 1 w Elektrowni Poł

2012-05-07

W dniu 18 kwietnia 2012 r. Alstom Power podpisał kontrakt o wartości około 65 mln Euro z GdF Suez Energia Polska S.A. na modernizację sześciu bloków (bloki 2-7) w Elektrowni Połaniec. Kontrakt obejmuje również opcję na retrofit bloku nr 1 w Elektrowni Połaniec.

W ramach kontraktu Alstom zaprojektuje, dostarczy i uruchomi nowe części wysoprężne (WP) i średnioprężne (SP) turbin parowych. Kontrakt obejmuje również remont  generalny części niskoprężnych (NP) turbin,montaż generatorów, modernizację układów pomocniczych turbin i uruchomienie turbozespołów. Pierwsza zmodernizowana turbina ma zostać oddana do eksploatacji w maju 2013 roku, a ostatnia zostanie przekazana w grudniu 2014 roku. Decyzja o modernizacji bloku nr 1 zostanie podjęta przed rokiem 2014.

Modernizacja poprawi niezawodność i dyspozycyjność bloków oraz wydłuży czas pracy elektrowni o kolejne 25 lat. Średnia moc generowana przez każdy z modernizowanych bloków ma przekroczyć 240 MW. Wzrost sprawności bloków znacznie zredukuje również emisję dwutlenku węgla.

Projekt modernizacyjny będzie w pełni realizowany przez Zakład Retrofitów Turbin Parowych we współpracy z Zakładem Serwisu spółki ALSTOM Power w Polsce. Większość dostaw realizowana będzie przez Fabrykę Turbin w Elblągu.

Kontrakt ten, kolejny po podpisanych w marcu tego roku kontraktach na kwotę ok. 15 mln Euro na modernizacje w Elektrowni Kozienice i Elektrociepłowni Łódź, potwierdza doświadczenie Alstom w zakresie retrofitów na rynku polskim.

Obecnie Alstom modernizuje blok nr 9 w elektrowni Połaniec pod kątem przystosowania i optymalizacji pracy z nowym kotłem opalanym biomasą. Oddanie bloku do eksploatacji planowane jest na koniec 2012 r.