2012-06-01

W dniu 31 maja 2012 r. została oddana do użytku nowa spawalnia wałów turbin w Zakładzie Turbin spółki Alstom Power w Elblągu. Jest to największa w tym roku inwestycja Alstom Power w Polsce. Nowa spawalnia, która została zaprojektowana i wykonana z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań gwarantuje, że w procesach spawania wałów będą wykorzystane najnowsze technologie stosowane w fabrykach Alstom na całym świecie.

Zainstalowanie nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń umożliwi spawanie wałów turbin w wysoko zaawansowanej technologii wąskoszczelinowej przy jednoczesnym wzroście produktywności o 15% i obniżeniu zużycia energii o 20%. W budynku spawalni zastosowano najnowsze, przyjazne środowisku rozwiązania, takie jak odzysk ciepła z procesów technologicznych, izolacja termiczna ścian i dachu jak również zbieranie wody deszczowej i wykorzystywanie jej do celów sanitarnych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów zabezpieczeń zgodnych z wymogami środowiska oraz higieny i bezpieczeństwa pracy a także zdalnemu nadzorowi nad procesami poprawie ulegnie bezpieczeństwo pracy. 

Zakład Turbin w Elblągu powstał w 1948 r. Obecnie fabryka produkuje kompletne turbiny parowe różnej mocy oraz moduły, podzespoły i części zamienne dla elektrowni parowych, gazowych oraz jądrowych. Na całym świecie pracuje ponad 320 turbin parowych i gazowych wyprodukowanych w elbląskim Zakładzie Turbin.

W Zakładzie Turbin realizowana jest także obróbka wszystkich elementów oraz montaż turbin i zespołów turbin o max. masie 120 ton. W zakresie produkcji łopatek turbinowych stosowane są nowatorskie rozwiązania technologiczne, takie jak pięcioosiowe zautomatyzowane centra obróbcze oraz komputerowy pomiar profilu łopatki. Linia produkcyjna łopatek realizuje kompleksowe wykonanie łopatek stacjonarnych oraz wirnikowych o maksymalnej długości 1600 mm z różnego typu materiałów.

Za dokonania w zakresie innowacyjnych produktów, usług i metod zarządzania Zakład Turbin spółki ALSTOM Power otrzymał w 2011 r. Grand Prix 2011 Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej za System Automatycznej Korekcji (ACS) stosowany w procesie produkcji łopatek turbinowych.

Alstom jest światowym liderem w dziedzinie energetyki, przesyłu energii elektrycznej oraz transportu kolejowego, wyznaczającym kierunki w zakresie innowacyjnych oraz przyjaznych środowisku technologii.

Alstom jest producentem najszybszego pociągu oraz zautomatyzowanego metra o największej przepustowości, dostarcza dla elektrowni zintegrowane rozwiązania realizowane w systemie pod klucz oraz związane z tym usługi dedykowane zróżnicowanym źródłom energii, włączając energię wodną, jądrową, gazową, konwencjonalną i wiatrową. Oferuje również szeroki wachlarz rozwiązań dla sektora przesyłu energii elektrycznej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwiązania inteligentnych sieci (smart grid). Grupa zatrudnia 92 tysiące pracowników w prawie 100 krajach świata. Sprzedaż w roku budżetowym 2011/2012 wyniosła 20 miliardów Euro, a wartość pozyskanych zamówień  wyniosła ok. 22 miliardów Euro.

Kontakt:
Dorota Januszkiewicz,
Dyrektor Komunikacji Alstom w Polsce
Tel.: +48 55 239 22 22
dorota.januszkiewicz@alstom.com