2013-05-14

Alstom Grid podpisał ze spółką Eltel Networks Rzeszów S.A. dwa kontrakty, każdy o wartości ok. 5 mln EUR, na dostawę rozdzielnic 110 kV i 220 kV w izolacji gazowej (GIS). Urządzenia zostaną zainstalowane na stacji Kopanina należącej do PSE S.A. – głównego operatora sieci przesyłowej w Polsce. Przewidywany termin oddania do eksploatacji to lato 2014 r. dla rozdzielnicy 220 kV i wiosna 2015 r. dla rozdzielnicy 110 kV.

Stacja Kopanina stanowi m.in. wyprowadzenie mocy z bloków generacyjnych Elektrowni Łaziska (należącej do Tauron Wytwarzanie S.A.) oraz jest kluczowym punktem zasilania aglomeracji śląskiej. Projekt modernizacji stacji Kopanina  jest częścią realizowanego w latach 2013-2017 przez PSE programu inwestycyjnego o wartości 9,9 mld PLN mającego na celu poprawę bezpieczeństwa  i niezawodności działania krajowego systemu elektroenergetycznego.

 Zakres prac Alstom Grid to dostawa, nadzór nad montażem oraz uruchomienie rozdzielnic GIS 110 kV i 220 kV wraz z szafami sterowania lokalnego. Rozdzielnica GIS 220 kV typu B105 to rozdzielnica dwusekcyjna w ilości dziesięciu pól wyłącznikowych, posiadająca 2 systemy szyn zbiorczych. Wyposażona jest w specjalne urządzenia MID, pozwalające na ciągłą pracę pozostałych pól rozdzielnicy w przypadku wystąpienia awarii w jednym z pól. Rozdzielnica 110 kV typu F35  obejmuje 17 pól wyłącznikowych w układzie 3-systemowym. To już trzecia rozdzielnica tego typu dostarczana przez Alstom na rynek polski.

 „Jest to już piąta rozdzielnica GIS na napięcie 220 kV i trzecia rozdzielnica na napięcie 110 kV produkcji Alstom dostarczana do PSE S.A. w Polsce, co pozwala umocnić pozycję naszej firmy na rynku jako czołowemu dostawcy rozdzielnic GIS najwyższych napięć”, powiedział Michał Golasz, Dyrektor Alstom Grid w Polsce.

Wszystkie elementy rozdzielnicy zostaną wyprodukowane we Francji, Szwajcarii i Polsce.

 

Kontakt dla prasy:
Dorota Januszkiewicz, Dyrektor Komunikacji Alstom w Polsce
tel. +48 55 239 22 22 , dorota.januszkiewicz@alstom.com