2013-06-21

W dniu dzisiejszym tj. 21 czerwca 2013 r. Prezes Rady Ministrów RP - Donald Tusk odwiedził Alstom w Elblągu. Premierowi towarzyszyła Minister Rozwoju Regionalnego - Elżbieta Bieńkowska. Ze strony Alstom Premiera powitali i przedstawili działalność Alstom w Polsce Danuta Tamara Kuczyńska - Wiceprezes Zarządu spółki Alstom Power, Dyrektor Finansowy Alstom w Polsce oraz Wojciech Peret - Wiceprezes Zarządu spółki Alstom Power, Dyrektor Zakładu Turbin.
Podczas wizyty w elbląskim Zakładzie Turbin - najnowocześniejszej tego typu fabryce w Polsce - goście  zapoznali się z procesem produkcji turbin.  Należący do Alstom, Zakład Turbin w Elblągu powstał w 1948 r. Obecnie fabryka produkuje kompletne turbiny parowe różnej mocy oraz moduły, podzespoły i części zamienne dla elektrowni parowych, gazowych oraz jądrowych. Na całym świecie pracuje ponad 320 turbin parowych i gazowych wyprodukowanych w elbląskim Zakładzie Turbin.
W Zakładzie Turbin realizowana jest także obróbka wszystkich elementów oraz montaż turbin i zespołów turbin o max. masie 120 ton. W zakresie produkcji łopatek turbinowych stosowane są nowatorskie rozwiązania technologiczne, takie jak pięcioosiowe zautomatyzowane centra obróbcze oraz komputerowy pomiar profilu łopatki. Linia produkcyjna łopatek realizuje kompleksowe wykonanie łopatek stacjonarnych oraz wirnikowych o maksymalnej długości 1600 mm z różnego typu materiałów.
Za dokonania w zakresie innowacyjnych produktów, usług i metod zarzadzania Zakład Turbin spółki ALSTOM Power otrzymał w 2011 r. Grand Prix 2011 Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej za System Automatycznej Korekcji (ACS) stosowany w procesie produkcji łopatek turbinowych.