2014-01-31

Alstom podpisał umowy o wartości ok. 1,25 mld EUR na dostawę głównych urządzeń wytwórczych dwóch bloków energetycznych w nowobudowanej opalanej węglem kamiennym elektrowni na parametry ultrakrytyczne w Opolu. Bloki zostaną zbudowane dla największego przedsiębiorstwa energetycznego w Polsce – PGE Polskiej Grupy Energetycznej - przez konsorcjum spółek Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa.
Przekazanie pierwszego bloku (blok nr 5) do eksploatacji komercyjnej  planowane jest w połowie 2018 r., a drugiego (blok nr 6) w 2019 r. 

Nowe bloki energetyczne w Opolu o mocy 900 MW każdy, będą największymi opalanymi węglem w Polsce jednostkami. Dzięki najnowocześniejszej technologii ultrakrytycznej (USC),  zapewnią produkcję czystszej energii z większą sprawnością niż było to możliwe dotychczas, dostarczając elektryczność do 2 milionów gospodarstw domowych.

Zakres projektu realizowanego przez Alstom obejmie wykorzystanie własnej licencji na technologię USC i dostawę najważniejszych urządzeń, w tym generatorów i turbin parowych na parametry ultrakrytyczne, kotłów, systemów pomocniczych elektrowni oraz instalacji ochrony środowiska. Turbiny parowe i generatory na potrzeby projektu Opole zostaną wyprodukowane w Polsce, w fabrykach Alstom w Elblągu i we Wrocławiu. Alstom będzie odpowiedzialny za projektowanie ogólne i wykonawcze oraz zarządzanie projektem. Ponadto Alstom będzie wspierał Członków Konsorcjum w realizacji zakresu ich  prac oraz uruchomieniu i oddaniu bloków do eksploatacji.  

Wykorzystanie technologii USC, zapewniającej wyższą moc elektryczną przy mniejszym zużyciu węgla, umożliwi PGE ograniczenie wpływu na środowisko naturalne i spełnienie wymogów systemu przesyłowego przy jednoczesnym czerpaniu korzyści komercyjnych – dzięki wzrostowi wydajności paliwowej. Jest to szczególnie istotne w Polsce, gdzie ok. 90% paliwa wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej to węgiel kamienny lub brunatny.

W ramach długofalowych działań zmierzających do modernizacji przestarzałej krajowej bazy elektrowni opalanych węglem, Alstom zrealizował już w Elektrowni Opole retrofit bloków 2, 3 i 4, podnosząc ich wydajność. W 2011 r. Alstom przekazał do eksploatacji w blok  w Bełchatowie, który jest  największym dotychczas blokiem energetycznym opalanym węglem brunatnym w Polsce oraz jednym z największych w Europie.  

Alstom jest dumny z zaproszenia do udziału w innowacyjnym projekcie PGE oraz  w programie modernizacji polskiej energetyki, w ramach którego będzie dostarczać najbardziej zaawansowane ekologicznie rozwiązania dla elektrowni węglowych  w Polsce”, powiedział Andreas Lusch, Wiceprezes Alstom Steam. „Alstom jest zarówno liderem na rynku światowym, jak i doświadczonym partnerem na rynku polskim, dlatego z ogromnym zaangażowaniem pomożemy spółkom Polimex-Mostostal, Rafako i Mostostal Warszawa, aby ten projekt odniósł spodziewany sukces. Niezmiernie cieszy nas możliwość współpracy z nowymi partnerami i dostawcami lokalnymi.”

Leslaw Kuzaj, Prezes Alstom w Polsce dodał: “Realizując ten kluczowy projekt, Alstom dostarczy najbardziej innowacyjne technologie dostępne na rynku. Ponadto najważniejsze urządzenia dla elektrowni zostaną wyprodukowane przez fabryki Alstom w Elblągu i we Wrocławiu, a także  dostarczone przez polskie firmy. W sposób bezpośredni i pośredni wpłynie to na utrzymanie i powstanie tysięcy miejsc pracy”.

Elektrownie zbudowane lub aktualnie budowane przez Alstom, światowego lidera w dziedzinie technologii elektrowni parowych na parametry nadkrytyczne i ultranadkrytyczne na całym świecie, m.in. w ramach projektów zrealizowanych w Niemczech, RPA, Malezji, Arabii Saudyjskiej, Indiach, Chinach i Polsce, mają łączną moc ponad 40 GW.

 

 


Kontakt dla prasy:

 

Marek Gawroński                                                                    Anna Cembrzyńska
Dyrektor Komunikacji Alstom w Polsce                                   Communications Manager

Tel. + 48 22 850 96 44,                                                           Tel. +48 850 96 78
marek.gawronski@alstom.com                                                 anna.cembrzynska@alstom.com
Strona internetowa www.alstom.com