2014-03-05

EDF Polska S.A., Alstom Power Sp. z o.o. i Alstom Power Italia S.p.A. podpisały kontrakt w formule „pod klucz” na budowę kompletnej Instalacji odsiarczania spalin w technologii wapienno-gipsowej metodą mokrą.

Instalacja odsiarczania spalin jest oparta na najnowszej generacji konstrukcji absorberów, pozwalającej uzyskać wysoką sprawność usuwania SOx, wysoką niezawodność, niskie zużycie energii elektrycznej oraz reagenta. Będzie to kolejna IMOS dostarczona przez Alstom, który  posiada już na swojej liście referencyjnej tego typu  instalacje obsługujące  łącznie 60.000 MWe mocy na całym świecie. 

Nowe absorbery przyczynią się do redukcji emisji SO2 to poziomu maksymalnie 200 mg/Nm3. Dzięki temu elektrownia spełni wymagania dyrektywy IED, które wejdą w życie w 2016 roku. 

Alstom zaprojektuje, wybuduje i uruchomi Instalację mokrego odsiarczania spalin o wydajności strumienia spalin z 4 lub 5 kotłów każdy po 225 MWe w zakresie obejmującym: 2 absorbery wraz z budynkami technologicznymi, dwa wentylatory wspomagające spalin, dolotowe i wylotowe kanały spalin, dwuprzewodowy 125-metrowy komin, system przygotowania zawiesiny sorbentu, system odwadniania  i transportu gipsu oraz instalacje pomocnicze.

Kontrakt jest częścią programu EDF mającego na celu zmniejszenie negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń na środowisko naturalne i modernizację istniejących aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej.

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt dla prasy:

Marek Gawroński
Dyrektor Komunikacji Alstom w Polsce
Tel. + 48 22 850 96 44, marek.gawronski@alstom.com

 

Anna Cembrzyńska
Communications Manager
Tel. + 48 850 96 78, anna.cembrzynska@alstom.com