2014-08-25

Podczas tegorocznej edycji CIGRE 2014, Alstom Grid prezentuje swoje najnowsze innowacje. CIGRE 2014 to odbywające się co dwa lata światowe forum branży energetycznej, które w tym roku zostało zorganizowane w Paryżu, we Francji. Doświadczenie i fachowa wiedza Alstom po raz kolejny umożliwiły opracowanie technologicznych rozwiązań, stanowiących twórcze połączenie inwencji i innowacji  w odpowiedzi na wyzwania energetyczne teraźniejszości i przyszłości. W tym roku specjaliści Alstom prezentują najnowsze innowacje firmy, których celem jest przekształcanie sieci energetycznych  w celu zrównoważonego rozwoju na świecie.

 Innowacje technologiczne zaprezentowane przez Alstom:

-   g3: Alstom jako pierwszy na świecie wdrożył ekologiczną alternatywę dla SF6 – gazu powszechnie stosowanego w urządzeniach wysokiego napięcia. Rewolucyjne rozwiązanie pozbawione SF6 pod nazwą g3 (ang. green gas for grid – „zielony” gaz dla sieci energetycznych) zostało opracowane wraz                     z firmą 3MTM – liderem w dziedzinie przedsięwzięć proekologicznych. g3 ma o 98% mniejszy wpływ na globalne ocieplenie klimatu niż SF6, jednocześnie oferując parametry działania porównywalne z SF6, dzięki czemu jest to technologia odpowiednia do wykorzystania w obecnej najnowszej generacji przyjaznych środowisku urządzeń wysokiego i ultrawysokiego napięcia. Alstom i RTE stworzyły już partnerstwo mające na celu uruchomienie urządzeń pilotażowych z wykorzystaniem technologii g3.

-   Wyłącznik prądu stałego: W ramach unijnego programu Twenties[1] Alstom opracował ultraszybki wyłącznik prądu stałego. Jest to ogromny krok w kierunku stworzenia sieci wysokiego napięcia prądu stałego (tzw. supergrid), efektywnie wykorzystującej duże ilości energii ze źródeł odnawialnych                          i umożliwiającej handel energią elektryczną pomiędzy kontynentami. Stworzony przez Alstom prototyp dokonał udanego przerwania prądu o natężeniu 5 200 A i napięciu 160 kV w czasie krótszym niż 5,5 milisekundy w warunkach rzeczywistych, uwzględniających wszelkie ograniczenia eksploatacyjne sieci przesyłowej prądu stałego wysokiego napięcia.

Alstom wdrożył także system Asset Management Solution – kompleksowe rozwiązanie biznesowe służące maksymalizacji wartości i niezawodności zasobów elektrycznych klientów. W ramach tego systemu Alstom gromadzi i bada dane pochodzące ze wszystkich rodzajów zasobów elektrycznych, w tym także z urządzeń należących do osób trzecich. Rozwiązanie to wykorzystuje zaawansowane systemy analityczne do dokonywania kompleksowej oceny warunków eksploatacji zasobów, na podstawie której można podejmować świadome decyzje z zakresu ich utrzymania i wymiany. Z kolei monitorowanie działania urządzeń elektrycznych w czasie rzeczywistym umożliwia przewidywanie usterek, a tym samym zmniejszenie wskaźnika awaryjności nawet o 70% i obniżenie kosztów utrzymania nawet o 30%.

Ostatnia z wdrożonych przez Alstom innowacji to stacja cyfrowa Digital Substation 2.0 – inteligentna technologia cyfrowa łącząca ogromny potencjał inteligentnej technologii cyfrowej obwodów pierwotnych   i wtórnych, która jest już wdrażana u naszych klientów. To najnowsze kompaktowe, uniwersalne rozwiązanie oferuje rozszerzenie aplikacji z zakresu sterowania i nadzoru stacji , poprawę bezpieczeństwa obsługi i redukcjęterenu wymaganego na budowę stacji. Digital Substation 2.0 umożliwia doskonalszą eksploatację inteligentnych sieci energetycznych i lepsze zarządzanie nimi z wykorzystaniem intuicyjnych pulpitów nawigacyjnych,  zapewniając pozyskiwanie dokładnych i aktualnych informacji o danej części sieci. Rozwiązanie to oferuje optymalne zarządzanie siecią w czasie rzeczywistym poprzez monitorowanie dostępności, stanu i możliwości obciążenia dynamicznego zasobów sieci i podłączonych do niej urządzeń.

 

Innowacyjność to podstawa działania Alstom Grid, czego dowodem jest coroczne inwestowanie przez firmę 4% zysków ze sprzedaży w prace badawczo-rozwojowe. Eksperci Alstom ściśle współpracują  z międzynarodowymi organizacjami standaryzacyjnymi jak również z wiodącymi uczelniami. Zespoły specjalistów z dziedziny innowacji, pracujące w ponad 25 globalnych badawczo-rozwojowych centrach zaawansowanych technologii na całym świecie, tworzą przyszłość sieci energetycznych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na Targach Technicznych CIGRE 2014

25 - 29 sierpnia 2014 r. – Paryż – Palais des Congrès

Poziom 3, stoisko nr 336

Więcej informacji można uzyskać w sekcji komunikatów prasowych Alstom Grid na temat CIGRE:

https://www.partners.alstom.com/Assets/Information/?AssetID=a5de5f5c-6b29-40d0-8274-9cfdda164942

O Alstom

Alstom jest światowym liderem w dziedzinie energetyki, przesyłu energii elektrycznej oraz transportu kolejowego, wyznaczającym kierunki w zakresie innowacyjnych oraz przyjaznych środowisku technologii. Alstom jest producentem najszybszego pociągu oraz zautomatyzowanego metra o największej przepustowości, dostarcza dla elektrowni zintegrowane rozwiązania realizowane w systemie pod klucz oraz związane z tym usługi dedykowane zróżnicowanym źródłom energii, włączając energię wodną, jądrową, gazową, konwencjonalną i wiatrową. Oferuje również szeroki wachlarz rozwiązań dla sektora przesyłu energii elektrycznej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwiązania inteligentnych sieci (smart grid). Grupa zatrudnia 93 tysiące pracowników w prawie 100 krajach świata. Sprzedaż w roku budżetowym 2013/2014 wyniosła ponad 20 mld euro, a wartość pozyskanych zamówień wyniosła 21,5 mld euro.

 

Alstom Grid ma jedną jasną wizję: opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, umożliwiających tworzenie elastycznych, niezawodnych, przystępnych cenowo i przyjaznych dla środowiska sieci energetycznych na całym świecie. Projektujemy, wytwarzamy, instalujemy i serwisujemy produkty i systemy z dziedziny przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, służących gospodarce niskoemisyjnej całej planety – dla teraźniejszości i dla przyszłości.

Alstom Grid ma ponad 130 lat doświadczeń i jest jedną z trzech wiodących firm sektora przesyłu energii elektrycznej, a jej roczne obroty sięgają 3,8 mld euro. 17 000 pracowników Alstom Grid zatrudnionych w 87 zakładach produkcyjnych i projektowych na całym świecie ma jedną wspólną misję: być zaufanym partnerem klientów – od źródła energii do miejsca jej odbioru.

Zasilamy inteligentny świat, z Alstom.

 

Kontakt z prasą:

Marek Gawroński, tel. +48 22 850 96 44, marek.gawronski@alstom.com

Anna Cembrzyńska, tel. +48 22 850 96 78, anna.cembrzynska@alstom.com

 

Adresy stron internetowych: www.alstom.com; www.alstom.com/grid[1] TWENTIES to projekt badawczy współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu FP7, mający na celu tworzenie i wdrażanie nowych technologii ułatwiających wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych                      w europejskich sieciach energetycznych.

Uwaga redakcyjna: g3 to znak towarowy należący do Alstom.