UITP 2015: Alstom wprowadza na rynek dwa innowacyjne rozwiązania dla miast - Attractis i SRS

2015-06-08

Alstom, podczas Światowego Kongresu UITP 2015 w Mediolanie, wprowadza dwa znaczące, innowacyjne rozwiązania dla rozwijających się miast: Attractis – zintegrowany system tramwajowy i SRS (Stationary Recharge Solution) – naziemne zasilanie dedykowane zarówno tramwajom, jak i autobusom elektrycznym. W trakcie wydarzenia Alstom ogłosił również rozszerzenie systemu ASP (zasilanie z poziomu nawierzchni toru) o ciężarówki hybrydowe. 

„Strategia Alstom opiera się na nieustannych innowacjach, tworzeniu i zapewnianiu  zrównoważonych rozwiązań w przystępnych cenach, będących odpowiedzią na potrzeby transportu miejskiego. Odzwierciadlają to innowacje zainaugurowane podczas UITP. Poprzez nowe rozwiązania, Alstom wzmacnia współpracę z miastami, rozwiązując ekonomiczne i ekologiczne wyzwania, jakie przed nimi stoją” – powiedział Henri Poupart-Lafarge, prezes Alstom Transport.

Urbanizacja staje się dominującym trendem. Według raportu UNIFE[1], miejski rynek kolejowy jest w rozkwicie (+4.1% na rok) i oczekuje się, że 35% projektów urbanistycznych w latach 2015 – 2017, będzie dotyczyło rozwiązań zintegrowanych. Zostało to już zaobserwowane w takich regionach jak Bliski Wschód, Afryka, Ameryka Łacińska, Azja i Ameryka Północna, gdzie władze odpowiedzialne za transport publiczny preferują przydzielanie projektów jednemu wykonawcy. Na wszystkich rynkach, rozwiązania transportu miejskiego muszą być proste w obsłudze i sprostać wyzwaniom, jakimi są: ograniczenia budżetowe, LCC (Life Cycle Cost), finansowanie, lokalizacje i partnerstwo. Ponadto, wyzwania środowiskowe, wynikające z szybkiego rozwoju gospodarczego, pobudzają popyt na innowacyjne rozwiązania czyszczące i ekologiczne.

Alstom doprowadza do doskonałości każdy etap zintegrowanych systemów kolejowych, począwszy od projektu aż do wykonania, odbioru i uruchomienia w środowisku miejskim. Jest również liderem w dziedzinie konserwacji całego systemu. Poprzez ciągłą poprawę ekologii rozwiązań, Alstom dąży także do wzmocnienia ich atrakcyjnoci przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji.

Attractis – w pełni zintegrowany system tramwajowy, dostępny w rekordowym czasie

Attractis jest esencją doświadczenia i wiedzy Alstom w projektach dla rozwijających się miast o wysokiej gęstości zaludnienia, nie posiadających jeszcze systemu tramwajowego. Obejmuje tramwaj Citadis[2] i wszystkie elementy związane z infrastrukturą: tory, zasilanie, stacje pasażerskie, systemy komunikacji i informacji, systemy nadzoru i kontroli działania linii, sprzedaży biletów i obsługi. We współpracy z przedsiębiorstwem robót drogowych, Alstom dostarcza niezbędnej infrastruktury, zapewnia testy i odbiory całej linii we współpracy z operatorem.

Mogący przetransportować od 4,000 do maksymalnie 14000 pasażerów na godzinę i kierunek,  Attractis może być łatwo dostosowany do zmieniającego się obłożenia trasy. Zasięg dwukierunkowej linii Attractis jest porównywalny do autobusu BRT Rapid Transit[3]. W razie wzrostu obłożenia na trasie, pojemność Attractis może być łatwo dostosowana za pomocą tej samej, dedykowanej linii, gdzie np. zasięg linii dla BRT musi zostać podwojony.

Aby zapewnić dostępność Attractis w rekordowym czasie, Alstom opracował zoptymalizowaną metodologię budowy wykorzystującą inteligentne planowanie (sekcja po sekcji) robót drogowych i elektromechanicznych, tak by zminimalizować czas budowy, zakłócenia i koszty. Pakiet Attractis 3D zawiera także symulator jazdy, umożliwiając kierowcom doskonalenie jazdy już w czasie budowy, dodatkowo optymalizując czas realizacji.

Doświadczenie Alstom, dzięki 16. nagrodzonym projektom zintegrowanych rozwiązań tramwajowych, pozycjonuje firmę jako nr 1 na świecie w tej dziedzinie. Firma zarządza obecnie budową ośmiu systemów tramwajowych w tym: w Cuenca (Ekwador), Rio (Brazylia), Sydney (Australia), Nottingham (Wielka Brytania), Lusajl (Katar) i 3 kolejnych projektów w Algierii.

Attractis jest również pierwszym systemem kolejowym wykorzystującym ITxPT (Technologie informatyczne dla transportu publicznego), otwartą architekturę IT mającą na celu poprawę interoperacyjności pomiędzy systemami IT oraz spadek kosztów związanych z wielością urządzeń. Dzięki nowej normie, integracja multimodalnych miejskich systemów transportowych (tramwaj, autobus, usługi wspólne dla samochodów elektrycznych itp.) jest zsynchronizowana, co pozwala przedsiębiorstwom transportowym oferować pasażerom innowacyjne rozwiązania informatyczne, organizery podróży i systemy e-biletów.

Zaprojektowane, aby zoptymalizować koszty zakupu i całkowity koszt posiadania, oferuje do 20% oszczędności w ramach inwestycji w porównaniu z tradycyjnym systemem tramwajowym. Alstom  jest w stanie zapewnić klientom wsparcie finansowe projektu, w tym programów partnerstwa publiczno-prywatnego. Jako ekologiczny środek transportu, tramwaj emituje od 3 do 10 razy mniej gazów cieplarnianych niż samochód/pasażera/km, a w krajach korzystających z elektryczności niskoemisyjnej wartości są jeszcze niższe.

SRS - Nowe rozwiązanie z zakresu infrastruktury z możliwością wykorzystania w transporcie drogowym

Autonomia i efektywności energetyczna są ważnymi kryteriami w transporcie miejskim. Mając na uwadze nieustanne dążenie do zapewnienia właściwej integracji architektonicznej tramwajów w centrach miast, Alstom rozszerza gamę rozwiązań zasilania bez sieci trakcyjnej o SRS-rozwiązanie naziemnego zasilania, dostępne dla wszystkich typów tramwajów, również niewyprodukowanych przez Alstom. SRS pozwala pojazdom na bieg między przystankami bez użycia sieci trakcyjnej, oferując rozwiązanie nieingerujące w przestrzeń miasta. SRS jest rozwiązaniem zaprojektowanym również na rynek transportu drogowego, dzięki dostarczaniu energii do autobusów elektrycznych poprzez naziemne gniazda ładowania na przystankach. Może być stosowany przez wiele rodzajów autobusów elektrycznych.

SRS oparty jest na technologii i zasadach bezpieczeństwa sprawdzonych w APS-rozwiązaniu wykorzystywanym w tramwajach Citadis. Podczas gdy APS zasila tramwaj w trakcie jazdy, tak SRS zasila pojazd podczas postoju na przystanku, w mniej niż 20 sekund. Energia elektryczna pochodzi ze skrzynki zasilającej, która płynnie i łatwo wpasowuje się w przystanek. Klocki ślizgowe umieszczone pod tramwajem, łącząc się z szyną prądową, dostarczają energii elektrycznej do pojazdu. Superkondensatory, zainstalowane na dachu magazynują energię z szyny prądowej dostarczającej napięcie poprzez klocki ślizgowe.

Alstom rozszerza również wykorzystanie APS o ciężarówki hybrydowe. Rozwiązanie zostało  opracowane w ramach wspólnego projektu Alstom i Volvo pod nazwą „Drogowe Systemy Elektryczne”. Badania przeprowadzone przez obie firmy obejmują metody oparte na dwóch liniach energetycznych wbudowanych w powierzchnię drogi. Pozwala to na dostarczanie energii do pojazdów podczas jazdy, poprzez kolektor  znajdujący się w ciężarówce. Od 2012 roku technologia przechodzi testy. Badania potrwają przez cały czas programu, zaplanowanego do końca 2015 roku.

Alstom jest jedynym producentem z najszerszą i niezawodną ofertą zasilania pozbawionego sieci trakcyjnej w tym APS, baterii pokładowych, superkondensatorów i SRS, w celu zapewnienia odpowiedniej integracji tramwajów z architekturą miast. Dla zwiększenia wydajności, wymienione technologie mogą być łączone, tak jak w przypadku systemu tramwajowego Citadis Rio (Brazylia), który będzie działać w 80% na APS i w 20% na superkondensatorze.

***

Podczas Wystawy i kongresu UITP, Alstom prezentuje kompletne rozwiązania transportu miejskiego, opracowane w celu rozwiązania problemów środowiskowych i społecznych związanych z mobilnością w miastach, od pociągów, usług oraz sygnalizacji do infrastruktury. Interaktywne prezentacje Citadis i Metropolis stworzone przez ekspertów Alstom pozwalają zwiedzającym na symulację procesu tworzenia własnego pociągu lub jazdy tramwajem.

Aby dowiedzieć się więcej o  wszystkich innowacjach, odwiedź Alstom w UITP do dnia 10 czerwca na stoisku 4G160, Hall 4 i w Internecie na http://www.alstom.com/uitp2015/


[1] Association of the European Rail Industry

[2] Citadis XO2 or XO5

[3] O długości 7 metrów

Informacje dla mediów

Virginie Hourdin-Brémond (Alstom Group) 
Tel. +33 (0)1 41 49 21 36
virginie.hourdin-bremond@chq.alstom.com

Linda Huguet / Justine Rohée (Alstom Transport) 
Tel. + 33 (0)1 57 06 10 42 / 18 81
linda.huguet@transport.alstom.com, justine.rohee@transport.alstom.com

Marek Gawroński (Alstom w Polsce)
Tel.: +48 696171563
marek.gawronski@chq.alstom.com