Forum Kobiet Alstom w Polsce

2016-10-20
©ALSTOM

Alstom w Polsce ma zaszczyt ogłosić inaugurację inicjatywy Forum Kobiet. Firma, jako pracodawca zatrudniający ponad 1000 pracowników, w tym 130 kobiet oraz działająca w sektorze produkcyjnym, jest świadoma potrzeby podejmowania takich przedsięwzięć.

Wszystkie pracownice Alstom w Polsce, wraz z Kierownictwem firmy, wzięły udział w uroczystym otwarciu Forum, które odbyło się 17 października br. w Chorzowie. W jego trakcie komitet założycielski Forum przedstawił jego założenia. Wynikały one bezpośrednio z przeprowadzenia ankiety oraz warsztatów dla pracownic we wszystkich lokalizacjach Alstom w Polsce. Zgodnie z decyzją i wizją założycielek – kobiet w Alstom w Polsce, program służyć ma wspieraniu rozwoju osobistego i zawodowego, profilaktyce zdrowia, dzieleniu się pasjami, pomysłami, wsparciu w odnalezieniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz wspieraniu pracujących matek.

Forum będzie działać poprzez szkolenia, realizację inicjatyw, budowanie relacji, dzielenie się najlepszymi praktykami oraz celebrowaniem sukcesów. Sukces, satysfakcja i spełnienie tworzą siłę kobiet” – powiedziała Monika Kościelna, jedna z liderek programu.

Podczas uroczystości, kierownictwo Alstom w Polsce zadeklarowało pełne wsparcie dla działań Forum. Ciepłe przyjęcie inicjatywy przez uczestników gwarantuje, iż Forum Kobiet stanie się wkrótce wspólną inicjatywą Alstom na świecie, umacniając w ten sposób działania firmy na rzecz wspierania różnorodności oraz rozwoju kobiet.

Kontakt dla prasy

Marek Gawroński
Tel +48 22 540 6606
marek.gawronski@alstom.com