Alstom kontynuuje owocną współpracę naukową z Politechniką Śląską

2016-11-04
© Alstom

Alstom Konstal w ramach podpisanej z Politechniką Śląską Umowy o Partnerstwie daje możliwość realizowania półrocznych staży dla absolwentów Wydziału Mechanicznego, z opcją zatrudnienia najlepszych stażystów. Dzięki temu młodzi inżynierowie mają szansę dobrego poznania branży. Co istotne, Alstom daje również możliwość odbycia stażu kadrze dydaktycznej, co wiąże się z wymogiem odbycia praktyk  w spółce branżowej. 

„Mamy za sobą już pierwsze owoce programu. Pierwsza z uczestniczek naszego programu stażowego, zakończyła roczny okres pracy w zakładach Asltom Konstal w Chorzowie, na stanowisku koordynatora   ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością w dziale inżynierungu” – powiedział Tomasz Szedel, Dyrektor Inżynieringu Alstom w Polsce. „W sumie do tej pory 10% kadry działu inżynieryjnego jest, można by rzec czystym owocem naszej współpracy” – dodał. 

Alstom wspiera również organizację wykładów w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Transportu Kolejowego. Docelowo CNDTK swoją siedzibę będzie miało w odrestaurowanym zabytkowym budynku dworca kolejowego w Sosnowcu Maczkach. Oferowany przez gliwicką Politechnikę kierunek jest wyjątkowy w Polsce. Skierowany jest specjalnie dla rozwijającego się rynku transportu kolejowego. 

W trakcie inauguracji roku akademickiego, władze uczelni skierowały na ręce dyrektora Tomasza Szedla szczególne słowa podziękowania za dotychczasową współpracę. Co warte podkreślenia, wykład otwierający traktował o kolejach dużych prędkości w oparciu o udany projekt Pendolino w Polsce. Ta współraca to bardzo ważna inwstycja dla Alstom w Polsce, inwestycja w kapitał ludzki.

Kontakt dla prasy

Marek Gawroński
Tel. + 48 22 540 6606
marek.gawronski@alstom.com