Solidne wyniki grupy Alstom w roku 2015/16

2016-05-11

  • Rekordowy rok w zakresie działalności handlowej
  • Bardzo dobre wyniki operacyjne
  • Poprawiony bilans
  • Cele na rok 2020 potwierdzone


w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. grupa Alstom odnotowała rekordowe wyniki w zakresie działalności handlowej – wartość przyjętych zamówień i zamówień w trakcie realizacji wyniosła odpowiednio 10,6 i 30,4 miliardów euro. W tym samym okresie sprzedaży wzrosła o 12% (7% organicznie), osiągając wartość 6,9 miliarda euro. Skorygowany zysk przed odsetkami (EBIT) wzrósł do 366 milionów euro – wynik o 23% lepszy niż w zeszłym roku – co daje skorygowaną marżę EBIT na poziomie 5,3%. 

Dochód netto (udział grupy) osiągnął wartość 3,0 miliardów euro, do czego przyczyniła się sprzedaż działalności w zakresie energii koncernowi General Electric i na co wpływ miały również wyjątkowe utraty wartości, głównie we Francji. 

Na obecną sytuację grupy Alstom korzystnie wpływa bardzo dobry bilans. Zadłużenie netto zostało znacznie obniżenie: do 0,2 miliarda euro w dniu 31 marca 2016 r. w porównaniu z kwotą 3,1 miliarda euro według stanu na 31 marca 2015 r. Kapitał własny wynosił na dzień 31 marca 2016 r. 3,3 miliarda euro.

Z uwagi na zwrot gotówki udziałowcom w wysokości 3,2 miliardów euro w ramach oferty publicznego wykupu własnych udziałów grupy, Rada Dyrektorów nie zaproponuje na kolejnym Rocznym Walnym Zgromadzeniu podziału dywidendy. 

– Okres 2015/16 to drugi z rzędu rekordowy rok w zakresie działalności handlowej grupy Alstom, co jest efektem sukcesów osiągniętych we wszystkich regionach i liniach produktów oraz realizacji dużego projektu dotyczącego elektrycznych lokomotyw w Indiach. Wzrost sprzedaży przekroczył wszelkie oczekiwania – sam wzrost organiczny wyniósł w ciągu ostatnich czterech lat średnio ponad 5%. Skorygowany EBIT wzrósł o ponad 20%. Transakcja zawarta z koncernem General Electric doprowadziła zaowocowała poprawieniem bilansu. Nasza strategia jest realizowana zgodnie z planem, dzięki czemu możemy potwierdzić nasze cele na rok 2020 – powiedział Henri Poupart-Lafarge, Prezes i Dyrektor Generalny grupy Alstom.


Pełna wersja komunikatu prasowego w wersji PDF poniżej

Press Contact

Justine Rohée 
Tel. + 33 (0)1 57 06 18 81
justine.rohee@alstom.com 

Linda Huguet
Tel. + 33 (0)1 57 06 10 42
linda.huguet@alstom.com

Marek Gawronski (Alstom Poland)
Tel. +48 225679644
marek.gawronski@alstom.com

Investor relations

Selma Bekhechi
Tel. + 33 1 57 06 95 39
Selma.bekhechi@alstom.com

Julien Minot
Tel. + 33 1 57 06 64 84
Julien.minot@alstom.com