Alstom Konstal rozwija współpracę z wyższymi uczelniami technicznymi w Polsce

2017-05-31
©Alstom

Alstom w Polsce zacieśnia współpracę w polskimi uczelniami technicznymi w celu rozwinięcia odpowiednich kompetencji inżynierów sektora kolejowego. W ciągu 20 lat od momentu przejęcia przez Alstom, chorzowski zakład przeobraził się z dostawcy komponentów w centrum kompetencyjne metra Grupy Alstom oraz stał jednostką wiodącą w zakresie projektowania i produkcji pierwszych w Polsce pociągów klasy Intercity zbudowanych w technologii aluminiowej. Oznacza to, że inżynierowie zatrudniani w Alstom Konstal powinni posiadać najwyższe kwalifikacje. 

W maju bieżącego roku odbyła się seria wykładów dla 50 studentów  Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, którego tematem było „Zarządzanie przedsiębiorstwem w branży kolejowej”. Wykłady zostały poprowadzone przez liderów działów Technicznego Przygotowania Produkcji oraz Konstrukcyjnego firmy Alstom Konstal. 

W trakcie wykładów zaprezentowane zostały szczegóły pracy Konstruktora, Technologa, Koordynatora Konfiguracji oraz przedstawicieli funkcji wspierających – logistyki i działu ofertowania. Przedstawiono najnowsze narzędzia i technologie jakie używane są w codziennej pracy. W ramach nawiązanej współpracy z uczelnią wszyscy studenci Katedry Transportu Kolejowego mieli również okazję zapoznać się z aktualnie produkowanymi pojazdami i nowoczesnym zapleczem technicznym. 

„Realizowane projekty związane z takimi umowami jak metro dla Rijadu, Dubaju, czy też pociągi klasy Intercity dla narodowego przewoźnika holenderskiego, stawiają przed Alstom Konstal oraz Działem Kontrukcyjnym zadanie rozwijania nowych kompetencji wśród inżynierów. Stąd naturalna i bliska współpraca z Politechniką Śląską i Politechniką Krakowską. Najlepsi absolwenci specjalistycznych kierunków, po ukończeniu studiów i stażu w Alstom Konstal, są zatrudniani w naszej firmie.”, powiedział Tomasz Szedel, Dyrektor Działu Konstrukcyjnego, który zainaugurował wykłady. 

Od wielu miesięcy Alstom Konstal w ramach podpisanej z Politechniką Śląską Umowy o Partnerstwie daje możliwość realizowania półrocznych staży dla absolwentów Wydziału Mechanicznego, z opcją zatrudnienia najlepszych stażystów. 

Alstom Konstal zacieśnia również współpracę z Politechniką Krakowską. Grupa 26 studentów, studiujących na kierunku Wzornictwo Przemysłowe, miała okazję zwiedzić hale produkcyjne oraz wysłuchać wykładu z zakresu prac działu konstrukcyjnego i jego współpracy z działem Design & Style w obecnie wykonywanych projektach.

Kontakt dla prasy 

Marek Gawroński
Tel. +48225406606
marek.gawronski@alstom.com