Alstom obchodzi 20-lecie obecności w Polsce

2017-05-15
©Alstom

Alstom obchodzi 20-lecie obecności w Polsce od czasu przejęcia w 1997 roku zakładu Konstal w Chorzowie. W trakcie pierwszych dwóch lat od zakupu, spółka Alstom Konstal koncentrowała się głównie na produkcji tramwajów. Pierwszy pociąg metra dla Warszawy, został wyprodukowany w chorzowskim zakładzie i oddany do komercyjnej eksploatacji w 2000 roku. Był to pierwszy pociąg metra z aluminium wyprodukowany w Polsce i wyposażony zgodnie z lokalnymi wymogami. Projekt ten doprowadził do zadomowienia się w Polsce zachodnich firm wraz z transferem technologii i know-how. Pomimo bardzo napiętego harmonogramu projekt został zrealizowany w terminie. Inne przykłady pomyślnie zakończonych projektów spółki Alstom Konstal to tramwaje dla Warszawy i Stambułu oraz metro dla Budapesztu i Amsterdamu.

Zakład Alstom Konstal przeobraził się z dostawcy podzespołów w pełnoprawną jednostkę wiodącą w grupie Alstom. W 2016 roku spółka Alstom Konstal uzyskała status jednostki wiodącej w zakresie projektów związanych z nową generacją pociągów regionalnych Coradia oraz pociągów metra wykonanych z aluminium. Pierwsze projekty zrealizowane przez Alstom Konstal w roli jednostki wiodącej to nowa generacja pociągów regionalnych InterCity dla Holandii oraz metro w Rijadzie. Obecnie Alstom Konstal posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie, żeby w kompleksowy sposób zarządzać projektami od ich rozpoczęcia aż do zakończenia. Jest to wynik kilku lat intensywnego rozwoju zakładu.

Lesław Kuzaj, prezes Alstom w Polsce, powiedział – Zakład Alstom Konstal uzyskał wyjątkową pozycję globalnego centrum kompetencji dzięki swoim pracownikom, którzy wykazali się wysokimi kwalifikacjami i dbałością o jakość. Dwudziesta rocznica obecności grupy Alstom w Polsce to powód do świętowania dla osób, które udowodniły, jak poprzez swoją pracę można dostać się do światowej czołówki i stać się jednym z najważniejszych zakładów globalnej organizacji Alstom.

Radosław Banach, dyrektor generalny spółki Alstom Konstal, dodał – Jesteśmy bardzo dumni z naszego dziedzictwa w tym miejscu, w naszym zakładzie produkcyjnym w Chorzowie. Mamy bogatą tradycję wybitnych osiągnięć technicznych i udowodniliśmy naszą zdolność odpowiadania na potrzeby klientów  Jesteśmy przekonani, że wkład spółki Alstom Konstal w rozwój mobilności będzie w przyszłości jeszcze większy.

Celem spółki Alstom jest wspieranie rozwoju systemu kolejowego w Polsce przy pomocy swoich technologii i kompetencji. Po przekazaniu do eksploatacji swojego flagowego pociągu Pendolino dla PKP InterCity spółka Alstom stała się pionierem we wprowadzaniu pociągów dużych prędkości w Polsce.

Przez lata Alstom Konstal wykształcił dobre relacje z lokalną społecznością i instytucjami. Alstom jest lokalnym pracodawcą zatrudniającym ponad 1200 pracowników i bezustannie inwestującym w technologię i umiejętności. Spółka pozyskuje 40% podzespołów od podwykonawców z Polski, nie tylko na potrzeby swojego zakładu w Polsce, ale także dla należących do spółki zakładów rozsianych po całym świecie. Zakład nawiązał trwałe relacje z uczelniami technicznymi w Polsce, żeby wspomóc rozwój umiejętności inżynieryjnych w lokalnym sektorze kolejowym oraz wesprzeć swoją działalność rekrutacyjną, koncentrując się na inżynierach z doświadczeniem w branży kolejowej oraz na utalentowanych absolwentach. Współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach jest ewenementem w skali kraju. Została nawiązana specjalnie w odpowiedzi na rozwój rynku transportu kolejowego w Polsce.

Kontakt prasowy

Marek Gawroński
Tel. +48225406606
marek.gawronski@alstom.com