Minister Lies: – Przyszłość (pociągów) rozpocznie się w Dolnej Saksonii

2017-11-09
© Alstom

  • Pociągi zasilane ogniwami paliwowymi zastąpią pociągi spalinowe  
  • Alstom wybuduje w Salzgitter 14 pociągów Coradia iLint dla LNVG
  • Grupa Linde jest odpowiedzialna za zaopatrzenie pociągów w wodór

Wszystkie strony podpisujące umowę w Wolfsburgu w czwartek dokonały następujących ustaleń: pociąg przyszłości będzie napędzany wodorem, będzie jeździł bez generowania żadnych emisji i zacznie realizować swoje pierwsze przewozy pasażerskie w Dolnej Saksonii. Nazywa się „Coradia iLint“ i zostanie wybudowany przez producenta kolejowego Alstom dla Lokalnego Urzędu Transportu Dolnej Saksonii (Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, LNVG). W zakładzie w Salzgitter zostanie wybudowanych łącznie 14 pociągów zasilanych ogniwami paliwowymi, które zgodnie z planem mają zacząć przewozić pasażerów pomiędzy Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde i Buxtehude w grudniu 2021 roku. Pociągi te zastąpią spalinowe zespoły trakcyjne urzędu transportu Elbe-Weser-Verkehrsbetriebe (evb) i ograniczą emisje zanieczyszczeń w codziennej eksploatacji do zera. Pociągi będą zaopatrywane w wodór na stacji paliwowej należącej do grupy Linde. Coradia iLint może przejechać do 1000 kilometrów na jednym tankowaniu i rozwija prędkość 140 km/h.     

W czwartek, w obecności prasy, przedstawiciele zarządu LNVG oraz grup Alstom i Linde podpisali umowy na dostarczenie 14 pociągów zasilanych ogniwami paliwowymi wraz z 30 latami utrzymania i dostawami energii w Wolfsburgu. Olaf Lies, Minister Gospodarki i Transportu Dolnej Saksonii, zaprosił swoich kolegów ministrów na podpisanie tej umowy przy okazji organizowanej przez ministerstwo transportu konferencji, tak żeby mogli wyrobić swoje zdanie o prototypie pociągu Coradia iLint, który razem z drugim pojazdem rozpocznie pilotażową eksploatację w sieci evb na wiosnę 2018 roku.  

W Wolfsburgu Minister Transportu Lies przekazał oficjalne powiadomienie o finansowaniu dwóm szefom LNVG: Hansowi-Joachimowi Menn i Klausowi Hoffmeister. LNVG zakupi pociągi Coradia iLint do swojego taboru, a następnie wynajmie je przewoźnikowi kolejowemu. Utrzymanie pociągów zasilanych ogniwami paliwowymi będzie realizowane w warsztacie evb w Bremervörde, który zostanie w tym celu rozbudowany. 

Minister Transportu Olaf Lies powiedział: – Od teraz będziemy mieli prawdziwą alternatywę dla pociągów spalinowych w niezelektryfikowanym transporcie szynowym. Wodór i ogniwa paliwowe to idealne połączenie z punktu widzenia ochrony klimatu oraz rewolucji w energetyce i transporcie. Umożliwiają magazynowanie energii oraz bezemisyjny transport szynowy. Finansujemy innowacyjne technologie i mamy zrównoważony wkład w rewolucję energetyczną w sektorze transportu. Jestem zadowolony z tego, że Alstom będzie budować pociągi w Dolnej Saksonii, dalej wzmacniając w ten sposób pozycję swojego zakładu produkcyjnego w Salzgitter.

Enak Ferlemann, Sekretarz Stanu ds. parlamentarnych w Federalnym Ministerstwie Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI), oświadczył: – Bezemisyjne, wydajne energetycznie i ekonomiczne –składy pociągów z napędem na ogniwa paliwowe to przyjazna dla środowiska alternatywa dla lokomotyw spalinowych. W celu wzmocnienia pozycji zakładu przemysłowego w Dolnej Saksonii chcemy sfinansować projekt LNVG poprzez zainwestowanie około 8,4 miliona euro. Środki te zostaną pozyskane z Narodowego Programu Innowacji w zakresie Wodoru i Technologii Ogniw Paliwowych (NIP 2). 

Menn i Hoffmeister, których urząd transportowy zajmuje się organizacją regionalnego transportu szynowego pomiędzy Morzem Północnym i Górami Harz, wydają rocznie na ten cel blisko 300 milionów euro pochodzących z podatków, który to fakt został podkreślony w trakcie podpisywania umowy: – Istnieją duże szanse, że technologia ogniw paliwowych zacznie w ciągu następnych 10 do 15 lat dominować w Niemczech, a pojazdy spalinowe będą w coraz większym stopniu wypychane z rynku – tak obydwaj przedstawiają przyszłość transportu szynowego. 

Gian Luca Erbacci, starszy wiceprezes grupy Alstom na Europę, powiedział w Wolfsburgu: – Ten dzień to prawdziwy przełom w transporcie szynowym oraz istotny krok naprzód w kierunku czystego systemu transportowego. Po raz pierwszy na świecie napędzany wodorem regionalny pociąg pasażerski zastąpi pociągi spalinowe, generując zero emisji, ale z takimi samymi osiągami co standardowy pociąg regionalny i z autonomią do 1000 km. Grupa Alstom jest bardzo dumna z tego, że opracowała swój pociąg Coradia iLint w Salzgitter w Dolnej Saksonii. Jesteśmy wdzięczni za ciągłe wsparcie udzielane przez rząd federalny Niemiec i regionalny rząd Dolnej Saksonii oraz za zaufanie w duże zdolności grupy Alstom w zakresie innowacyjności.

Gwarancja pewnego i bezpiecznego źródła energii jest jednym z wymogów udanej eksploatacji pociągów zasilanych ogniwami paliwowymi. Korporacja technologiczna Grupa Linde, wiodąca na świecie firma gazownicza i inżynieryjna, zapewni zaopatrzenie nowych pociągów zasilanych ogniwami paliwowymi w wodór i w związku z tym wybuduje i będzie obsługiwać w Bremervörde pierwszą stację tankowania wodoru na świecie. Koszty wymaganej inwestycji są szacowane na około 10 milionów euro. Kwota ta zostanie pokryta przez rząd federalny.  LNVG wynajmie teren pod stację paliwową od evb i udostępni go spółce Linde AG, która będzie również odpowiedzialna za uzyskanie pozwoleń na eksploatację i budowę. Wytwarzanie wodoru na miejscu metodą elektrolizy i przy wykorzystaniu energii wiatrowej zostanie zaplanowane na późniejszym etapie projektu.

Bernd Eulitz, Członek Zarządu spółki Linde AG, podkreślił: – Wykorzystanie wodoru w pojazdach szynowych to kamień milowy w stosowaniu ogniw paliwowych w transporcie bezemisyjnym. Po raz pierwszy połączenie tego sektora z infrastrukturą wodorową zostanie zrealizowane w istotnym zakresie i w opłacalny sposób.  Ten rozwój wypadków przyspieszy utworzenie społeczeństwa wodorowego i stworzy nowe rozwiązania w zakresie magazynowania i transportowania energii. Jesteśmy dumni z tego, że bierzemy udział w tym innowacyjnym projekcie.

Link do zdjęć pociągu Coradia iLint:   https://als.ptn.rs/a/158013

Osoby odpowiedzialne za kontakt z mediami

MW
Sabine Schlemmer-Kaune
Tel. + 0049 511 120 5426
Mobile: + 0049  171 1853208
sabine.schlemmer-kaune@mw.
niedersachsen.de
 

LNVG
Rainer Peters
Tel. + 0049 511 533 33 170
Mob. + 0049 174 180 89 72
peters@lnvg.de 

Linde AG
Dr. Thomas Hagn
Tel. + 0049 89 357571323
Mob. + 0049 172 2808177
thomas.hagn@linde.com 

Alstom 
Tanja Kampa
Tel. + 0049 5341 900 7690
tanja.kampa@alstomgroup.com