En kortkurs i franska: - Med så goda språkkunskaper i både franska och engelska, som ni har, kommer ni att komma långt i arbetslivet i framtiden.

2008-05-09

Initiativet att besöka Alstom kom från deras fransklärare, Bruno Rebillon. 

- Jag tycker det är värdefullt att eleverna får komma ut från skolans fyra väggar och på det här sättet se hur språkkunskaperna kan användas i det framtida yrkeslivet, förklarar han. Alstom är dessutom ett känt företag i Frankrike. Jag tyckte det kunde vara spännande för eleverna att besöka företaget och förutom en förståelse för hur viktig språkinlärningen är också lära sig lite om ett franskt företag och vad de gör för någonting.

Hela besöket hölls på franska av fransktalande anställda på Alstom.

Jean-Louis Lapointe, sverigechef Alstom Power Service var en av de som tog emot eleverna.

- Vet ni vad elektriciteten kommer ifrån? frågade han och lyckades locka några förslag ur eleverna.

Efter en förklaring hur ett kraftverk fungerar, fick eleverna på stundtals knagglig franska komma med förslag på energikällor, samt se exempel på olika sätt att utnyttja de källorna för att generera energi.

Eleverna var nöjda efter sitt besök.

- Vi saknar en bra länk till skolan idag, säger Jean-Louis. Länken mellan både grundskola och gymnasium är jätteviktig, för oss därför att vi behöver bra arbetskraft och för eleverna för att de ska få en inblick i arbetslivet när den biten i framtiden blir aktuell för dem.

Bruno hoppas på att kunna följa upp studiebesöket med besök på andra företag i regionen.

- Det är viktigt för eleverna att komma ut och upptäcka att det som de lär sig i skolan idag faktiskt tjänar ett syfte, säger han. Det är jätteviktigt att kunna språk och det är mycket värdefullt att skapa en förståelse för vad det innebär i praktiken.