Alstoms helårsrapport 2011/12

2012-05-04

Alstom levererar enligt prognosen för verksamhetsåret och rapporterar en stabil ordernivå

Mellan den 1 april 2011 och den 31 mars 2012 bokade Alstom ordrar till ett värde av €21,7 miljarder, en ökning med 14% jämfört med förra året. Särskilt det fjärde kvartalet var starkt med en orderingång motsvarande € 6,6 miljarder. Faktureringen uppgick till € 19,9 miljarder, efter en gradvis uppgång under hela verksamhetsåret med en markant förbättring under det sista kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till €1.406  miljoner, motsvarande en rörelsemarginal på 7,1%, helt i linje med prognosen. Nettoresultatet ökade från föregående års € 462 miljoner till årets €732 miljoner, en ökning motsvarande 58%. Kassaflödet visade en kraftfull återhämtning under det sista halvåret 2011/12 med € 341 miljoner, efter det första halvårets utflöde på €914 miljoner. Vid nästa årsstämma kommer Alstom att föreslå en utdelning om €0,80 per aktie, en ökning med 29% jämfört med förra året.

"Under räkenskapsåret 2011/12 uppnådde koncernen ett solitt kommersiellt resultat, som tydliggörs genom att orderingången överstiger faktureringen för varje kvartal samt genom en kraftfull orderingång under det fjärde kvartalet, den högsta för de båda Power och Transportsektorerna sedan 2008/09. Försäljningen återhämtades successivt under året. Tack vare en förbättring under andra halvåret nådde rörelsemarginalen 7,1% för helåret, i linje med den prognos som gavs under 2010. Kassaflödet vände gradvis och blev positivt under det andra halvåret. Med tanke på vår positionering i våra fyra verksamhetsområden, förväntar vi oss framöver att upprätthålla en sund orderingång. På grund av detta bör försäljningen öka med mer än 5% per år under de kommande tre åren, medan rörelsemarginalen successivt bör förbättras till omkring 8% i mars 2015. Parallellt fortsätter vi att fokusera på att generera pengar och vi förväntar oss ett positivt kassaflöde under de kommande tre åren", säger Patrick Kron, Alstoms styrelseordförande och verkställande direktör.

Mer information
Mer att läsa om koncernens årsresultat 2010/2011 finns på www.alstom.com.

Presskontakt:
Anna Lihr
Kommunikationsdirektör
Alstom Scandinavia
+46 8 723 65 88