Alstom på Nordic Rail, 8-10 oktober

2013-10-02

Vartannat år arrangeras Nordic Rail i Jönköping. Det är den enda renodlade järnvägsmässan i Norden med utställningar, seminarier och möten. Med bortåt 6 000 besökare och 40% internationella gäster är det stället där man lär sig om den senaste utvecklingen och knyter nya kontakter.

Alstom Transport presenterar bland annat hur ERMTS nu implementeras i Danmark och hur underhållet kan förbättras om fordonsleverantören får utökat ansvar.
Dessutom finns infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på plats och vi håller flera intressanta seminarier.

Alstom finns i monter B03:68. Varmt välkommen att besöka oss!