Alstoms laboratorium i Växjö firar 30 år

2013-10-28

Den 23 september 1983 invigdes det nya laboratoriet för yttre miljövård i Växjö av den dåvarande landshövdingen i Kronobergslän, Britt Mogård. Nu firades 30 års-jubileet på laboratoriet då alla medarbetare vid ECS-kontoret i Växjö deltog i en rundtur i testhallarna där några av de nyare modellerna och piloterna visades upp. 

– Vid invigningen 1983 uttryckte Bengt Berg, som representerade bolagets styrelse och hade varit en av de drivande krafterna bakom att investeringen i det nya laboratoriet kom till stånd, att detta är en unik anläggning, berättar Niclas Lindqvist, Laboratory Manager ECS R&D Execution.  

Bengt Berg menade att anläggningen tillsammans med nyskapande och öppna sinnen skulle bidra till ett avancerat utvecklingsarbete riktat till att befästa positionen som det ledande företaget inom rökgasreningstekniker. Under de 30 år som gått sedan invigningen av det nya laboratoriet har ett stort antal nya produkter utvecklats och bidragit till att befästa Alstoms position som ett ledande företag inom miljövårdtekniken.  

– Genom åren har positionen som ett företag i teknikens framkant förstärkts genom flera investeringar i infrastrukturen på labbet och utveckling av kompetenta medarbetare, berättade Niclas Lindqvist vidare.

Tack vare denna långsiktiga satsning på vårt utvecklingscenter står vi idag väl rustade att möta såväl dagens som framtidens krav från våra kunder på tekniklösningar för rökgasrening.