Miljöteknik i världsklass firar 20 år

2013-10-24

Alstom är en världsledande leverantör av rökgasrenings och styrsystem för kraftgenererings- och industritillämpningar och fortsätter att sätta standarden för innovativ och miljövänlig teknik. För 20 år sedan installerades den första högfrekvenslikriktaren i världen för elfilter som har bidragit till att minskat utsläpp av miljöskadliga ämnen och är en kostnadseffektiv produkt för våra kunder.

Onsdagen den 23 oktober firade Alstom i Växjö att det var 20 år sedan de första högfrekvenslikriktarna – SIR, togs i kommersiell drift. Detta innebar en introduktion av en ny teknologi för energimatning till elfilter. Denna teknik har visat sig vara ett effektivt sätt att förbättra elfilterdriften, både avseende avskiljningsgrad och energiförbrukning. 

– Högfrekvenslikriktaren har blivit en efterfrågad teknologi att användas vid uppgradering av elfilter för att tillgodose nya krav och efterfrågan är stor runt om i världen, säger Per Ranstad som är grundaren till tekniken.

Det är inte bara kunder som visat uppskattning av SIR-teknologin. Vid elfilterkonferensen i Nürnberg 2011 belönades Alstom med Masuda-priset för att ha introducerat högfrekvenslikriktare för energimatning av elfilter. 

För mer information kontakta:

Per Ranstad Global Product Manager ESP upgrades
Tel: 0470 – 76 22 73
per.ranstad@power.alstom.com