Alstomdagen 2013 - "Om att forma framtiden - idag"

2013-11-27

Alstomdagen, som är ett evenemang för nätverkande och informella diskussioner för våra kunder och andra intressenter, hölls i Stockholm förra torsdagen den 21 november.

Temat för dagen var "Om att forma framtiden - idag" med föredrag och diskussioner kring morgondagens behov av infrastruktur och dagens krav på investeringar. Om satsningar på spårburen trafik, investeringar i uthållig elproduktion samt modernisering och utbyggnad av kraftnätet.

Huvudtalare var:
Catharina Elmsäter - Svärd, infrastrukturminister
Ingrid Bonde, vice vd för Vattenfall
Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska Kraftnät
Roger Johanson, chef för infrastrukturinvesteringar, Skandia
Anders Ygeman, ordförande trafikutskottet, Sveriges Riksdag

Talarnas presentationer följdes av interaktiva rundabordssamtal och en paneldebatt som leddes av moderatorn Willy Silberstein och dagen avslutades med ett middagsmingel. Alstomdagen var mycket uppskattad av gästerna och en perfekt plattform för deltagarna att bygga relationer och nätverka.

Vi vill tacka våra gäster för ert engagemang och deltagande - det gjorde denna dag intressant och spännande!