Alstoms halvårsresultat 2013/14

2013-11-06

Stabil lönsamhet - fria kassaflödet påverkat av projekt och förskottsbetalningar 

  • Ambitiöst kostnadsbesparingsprogram initierat
  • Strategisk rörlighet förbättras genom försäljning av tillgångar
  • Prognosen för koncernen ligger fast 

Mellan den 1 april och den 30 september 2013 bokade Alstom en orderingång till ett värde av 9.4 miljarder EUR, ned 22 % jämfört med första halvåret förra året. Nyckeltalet orderingång/omsättning är för perioden nära 1, och gynnades av ett bra flöde av små till medelstora order trots en mindre aktiv marknad för stora kontrakt. Under samma period ökade omsättningen organiskt med 4 %, och uppgick till 9.7 miljarder EUR, tack vare en ökning som kunde nås under andra kvartalet. Intäkter från verksamheten och rörelsemarginalen var stabil på ca 700 miljoner EUR respektive 7.1 %. Nettoresultatet uppgick till 375 miljoner EUR medan det fria kassaflödet på EUR (511) främst påverkats av den ogynnsamma kassaflödesprofilen i vissa kontrakt och med begränsade förskottsbetalningar på grund av ordermixen. 

- Den nordiska marknaden för infrastrukturprojekt är mindre påverkad av den låga tillväxten på kontinenten och Alstom i Sverige utvecklas i positiv riktning, säger Nils Lannefors landschef på Alstom Sverige. 

- På en utmanande marknad hade vår kommersiella aktivitet under första halvåret ett bra flöde av små och medelstora order, men saknade stora kontrakt, särskilt inom Thermal Power. Som väntat återhämtade sig faktureringen under andra kvartalet och ledde till en organisk tillväxt med 4 % under det första halvåret. Med strikt kostnadskontroll och bra genomförande av kontrakten förblev rörelsemarginalen stabil. Offertportföljen är stor och vi förväntar oss en starkare orderingång i slutet av året, som stödjer det fria kassaflödets återhämtning under andra halvåret, säger Patrick Kron, Alstoms styrelseordförande och CEO. Framöver ligger prognosen fast som gavs i slutet av verksamhetsåret 2012/13. I den svaga tillväxtmarknaden måste vi ytterligare stärka vår konkurrenskraft, vi påskyndar vår effektivitetsplan och räknar med årliga kostnadsbesparingar på 1.5 miljarder EUR fram till april 2016. Vi vill uppnå en strategisk dynamik och har lanserat ett program för att identifiera tillgångar för 1 till 2 miljarder EUR, dels genom den planerade försäljningen av en minoritetsandel i Alstom Transport och dels av försäljning av icke strategiska tillgångar.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här.

För mer information kontakta:
Ulrika Andersson, Alstom Sverige
+46 725713284