Alstom levererar rökgasreningssystem från Växjö för det första avfallseldade kraftvärmeverket i de Baltiska länderna

2013-05-16

I närvaro av både Litauens (Dalia Grybauskaite) och Finlands (Sauli Niinistö) presidenter invigde Fortum denna vecka sitt nya kraftvärmeverk i Klaipeda i Litauen. Anläggningen förbränner regionalt avfall och producerar värme till Klaipedas fjärrvärmenät och el till det Litauiska nätet och är den första i sitt slag att driftsättas i de Baltiska länderna. Den producerade fjärrvärmen (60 MW) ersätter befintliga gaseldade värmeverk och den nya anläggningen bidrar därmed också till  minskade koldioxidutsläpp.

Alstoms leverans, från miljövårdsenheten i Växjö, omfattar det kompletta rökgasreningssystemet med rökgaskondensering som tillsammans återvinner energi och minimerar utsläppen så att anläggningen uppfyller de stränga EU kraven för utsläpp till atmosfären som nu också implementeras i de Baltiska länderna. Kärnan i leveransen utgörs av Alstoms patenterade NID system som är ett halvtorrt effektivt rökgasreningssystem. NID är utvecklat vid Alstoms forskningscenter i Växjö och finns installerat på åtskilliga liknande anläggningar runt om i världen. 

- Den här anläggningen kommer att vara en central del i både Klaipedas avfallshantering och värmeproduktion. Alstom har genomfört leveransen av rökgasreningsystemen mycket väl och vi är mycket nöjda med dess effektivitet, säger Pasi Mikkonen, VP för stora projekt inom Fortum Heat. 

- Alstom är mycket stolta av att ha levererat till det första avfallsbaserade kraftvärmeverket i  de Baltiska länderna. Vi ser fram emot att vara leverantör också till liknande projekt i regionen”, säger Mats Thimanson platschef på Alstom i Växjö.