Alstomkoncernen levererar ett stabilt finansiellt resultat med ett positivt kassaflöde för verksamhetsåret 2012/13

2013-05-07

Svensk marknad bidrar med en orderökning på 25% jämfört med föregående år.

Mellan 1 april 2012 och 31 mars 2013, bokade Alstom orderingång till ett värde av 23.8 miljarder EUR, en ökning 10% jämfört med förra året. Alstomgruppen åstadkom en stark orderingång under det fjärde kvartalet på 6,6 miljarder EUR som ledde till ett nyckeltal orderingång / omsättning på över 1 för det tionde konsekventa kvartalet i rad. Detta innebär att koncernens orderstock nu motsvarar nästan 2,5 års leveranser.Omsättningen uppgick till 20.3 miljarder EUR, och visade på 2% tillväxt jämfört med föregående verksamhetsår. Rörelseresultatet uppgick till nästan 1,5 miljarder EUR vilket motsvarar 7.2% i rörelsemarginal, vilket är en liten förbättring jämfört med samma period förra året. Nettoresultatet ökade med 10% till 802 miljoner EUR. Det fria kassaflödet blev positivt och nådde 408 miljoner EUR under det avslutade finansiella året 2012/13. 

- Jag är mycket glad över att svenska projekt i högsta grad bidrar till koncernens ökade orderingång. Totalt under verksamhetsåret 2012/13 bokade Alstom orderingång till svenska kunder till ett värde på över 5,2 miljarder SEK som utgör en ökning med 25% jämfört med året innan. Den största enskilda ordern i Sverige under förra finansiella året var Stockholms Lokaltrafiks tilläggsbeställning av 46 pendeltåg, säger Nils Lannefors landschef för Alstom Sverige.


Länk till fullständigt pressmeddelande: http://www.alstom.com/press-centre/2013/5/alstom-achieves-a-solid-commercial-and-operational-performance-and-free-cash-flow-turns-positive/

Patrick Kron