Frankrike satsar på havsbaserad vindkraft

2013-05-27

Vid den Nationella Vindkraftskonferensen i Kalmar den 22-23 maj presenterades det franska programmet för havsbaserad vindkraft av Jean-Yves Grandidier från Franska Vindkraftföreningen.

Med temat "Offshore Wind Power creates regional growth in France" presenterade Jean-Yves Grandidier det ambitiösa franska programmet att introducera storskalig havsbaserad vindkraft utanför kusten vid Normandie och Bretagne. Första fasen av programmet som omfattar 2000 MW handlades upp i en ”omvänd auktion” av franska staten under 2011-2012 där bland annat lägsta pris för den producerade elen var utslagsgivande. De konsortier som deltog i budgivningen bestod alltså både av kraftbolag och av vindkrafttillverkare.

Alstom deltog i ett konsortium med Electricité de France (EdF), Dong Energy och projektutvecklingsföretagen WPD och Nass&Wind. Det var också detta konsortium som vann tre av de fyra siter som ingick i upphandlingen för den första fasen. Alstom har påbörjat att bygga fabriker för att tillverka vindkraftverken, av den nya 6MW-typen ”Haliade”, lokalt och därmed skapa ca 1000 arbetsplatser i regionen. Planen är att de första vindkraftverken skall driftsättas under 2017.

Presentationen vid konferensen i Kalmar var välbesökt då det redan finns koncessioner för utbyggnad av ca 8 TWh havsbaserad vindkraft i Sverige.

 

Nationella Vindkraftkonferensen är en möteplats och arena för offentlig sektor och näringsliv i vindbranschen. Läs mer om konferensen här http://www.nationellavind.se/hem

Frankrike satsar på storskalig havsbaserad vindkraft", berättade Jean-Yves Grandidier från Franska Vindkraftföreningen vid konferensen i Kalmar.