Nordiskt vindkraftprojekt baserat på Alstoms vindkraftteknik driftsätts enligt plan

2013-07-03

Alstoms första nordiska vindkraftprojekt  kallat Muukko startar elproduktion enligt plan. Muukko 21 MW vindkraftspark ligger i Lappeenranta, Finland, och består av sju Alstom ECO110 vindturbiner, var och en på 3MW.

- Alstom kunde genomföra projektet i tid och helt enligt den ursprungliga planen vilket är något vi sätter stort värde på, säger Vesa Eskoli, styrelseordförande för TuuliMuukko Oy.Projektet är ett av de största landbaserade vindkraftparkerna i Finland med en beräknad årlig elproduktion på över 40 GWh, vilket täcker uppvärmningsbehoven till 3000 privata hus. Det är också det första vindkraftparksprojektet för TuuliSaimaa, något som ökar Finlands installerade kapacitet av vindkraft med cirka 10%. 

Efter att avtalet undertecknats med TuuliMuukko Oy i juli 2012  började Alstom att bygga vindturbiner i företagets fabriker i Spanien. Monteringen inleddes i slutet av februari 2013 i Lappeenranta med driftsättning och test i slutet av april. Testningen av vindkraftverken kommer att fortsätta under sommaren 2013. Alstom kommer även att ansvara för drift och underhåll av vindkraftparken i 12 år. 

- Vi är mycket nöjda med att äntligen ha etablerat Alstoms första referensanläggning för nordisk vindkraft, säger Nils Lannefors, landschef för Alstom i Sverige. Vi har kunnat genomföra projektet på kort tid i vinterförhållanden enligt plan och i gott samarbete med kunden.

Den officiella invigningen av Muukko vindkraftpark kommer äga rum den 21 augusti 2013 i närvaro av Finlands premiärminister Jyrki Katainen.