Alstom bekräftar forskningsresultat för integration av förnybara energikällor till Europas elnät

2014-01-14

Det viktigaste resultatet av testerna är valideringen av utrustningens beteende under verkliga driftsförhållanden. Testerna, som genomförts och övervakats i samarbete med RTE, ingår i det europeiska forskningsprojektet TWENTIES. Målet med projektet, som delfinansieras av EU, är att utveckla och implementera nya teknologier för att underlätta integrationen av hållbara energikällor till Europas elnät.

Läs mer här