Alstom har fått i uppdrag av Fortum att uppgradera turbiner och en generator i Järpströmmens vattenkraftverk

2014-01-14

Alstom har vunnit upphandlingen om ett kontrakt på uppgradering av två turbiner och en generator i Järpströmmens vattenkraftverk vid Indalsälven i Jämtland på uppdrag av Fortum. Kraftverket har en installerad effekt på totalt 114 MW och en årsproduktion på 415 GWh, vilket motsvarar den genomsnittliga årliga elförbrukningen för 21 000 svenska hus.  

Inom ramen för avtalet ska Alstom utnyttja en testmodell i turbinlaboratoriet på företagets globala center för vattenkraftteknik i den franska staden Grenoble. Modelltestningen genomförs för att säkerställa de tekniska garantier som Alstom har lämnat gällande det nya löphjulet och de nya ledskenorna med ställbara blad som kommer att levereras till Järpströmmen. Alstom kommer även att tillhandahålla en ny stator till en av generatorerna samt montera isär, renovera och sedan återmontera den befintliga utrustningen i två av de tre generatorerna och i en av kraftverkets tre enheter. 

– Det här är ett strategiskt viktigt uppdrag för Alstom som passar oss perfekt eftersom det innefattar både mekanisk och elektrisk utrustning i ett och samma kontrakt, säger Bertil Ekström, vd för Alstoms vattenkraftsverksamhet.

– Alstom kom med det bästa anbudet för det här utmanande uppdraget och vi ser fram emot att samarbeta med dem och att få se det här projektet genomföras framgångsrikt, säger Markku Pajunen, Head of Product Management & Purchasing, Renewable Energy Fortum, Finland. 
Alstoms antal installerade enheter motsvarar över en fjärdedel av världens vattenkraftanläggningar och företaget har stor erfarenhet av bedömning, underhåll, eftermontering och modernisering av kraftverk i drift.

Denna särskilda kompetens gäller alla typer av service och eftermonteringstjänster, däribland fältservice (vanligen besiktning, underhåll, reparationer, reservdelar och diagnostik) samt små och stora eftermonteringslösningar och alla typer av utrustning, däribland: turbiner, generatorer och kontrollsystem. ”Installerade enheter" står för 20 procent av den vattenkraftrelaterade försäljningen under verksamhetsåret 2013.

Tillväxten sker i alla delar av världen, exempelvis Beni Haroun i Afrika, Itaipu i Latinamerika, Chuzachen i Asien (Indien). Alstom har stärkt sin position genom tjänster och eftermonteringsverksamhet i BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina), med de första avtalen av den här sorten i Ryssland. Men de senaste avtalen har tecknats i Europa. 

Alstom Hydro Service erbjuder kraftverksaktörer beprövade och flexibla tjänster – standardiserade eller skräddarsydda – för att upprätthålla anläggningens driftsäkerhet, driva anläggningen med maximal effektivitet och till och med öka anläggningens prestanda. Alstom investerar kontinuerligt i forskning och utveckling för att expandera sitt verksamhetsområde och skräddarsy sina lösningar för varje marknads specifika energibehov.