Alstom levererar Israels första pumpvattenkraftverk

2014-01-10

I Israel är det mycket stora variationer på elförbrukningen mellan dag och natt. Detta har historiskt tvingat landet till investera i spetslastkraftverk med ofta låg verkningsgrad och höga CO2-utsläpp. Med denna bakgrund har Alstom erhållit order för ett 300 MW pumpvattenkraftverk som kommer att ersätta dyr och smutsig fossil spetslastproduktion.  

- Den här tekniken kommer bli mer och mer intressant också för de länder som inte har tillräcklig tillgång till vattenkraft för CO2-fri effektreglering och bygger ut förnyelsebar energi i stor skala för att balansera effekttoppar och elöverskott, säger Nils Lannefors, marknadschef för Alstom Power i Norden & Baltikum. 

Ett pumpvattenkraftverk innebär att vatten nattetid, när elpriset är lågt, pumpas från en damm eller sjö med lägre nivå till en andra damm eller sjö med högre nivå. När sedan elpriset stiger under dagen produceras el när vatten släpps ner till den lägre dammen eller sjön igen. Energi kan på detta sätt lagras från natt till dag då en den har ett större värde.  

Läs hela pressmeddelandet på engelska här.