Alstom redovisar resultat för kvartal 3 2013/14

2014-01-21

Alstom bokade en solid orderingång, men fortsatt svag utveckling inom Thermal Power sektorn på grund av färre anläggningsprojekt på marknaden. 

Under det tredje kvartalet 2013/14 (från 1 oktober till 31 december 2013), uppgick ordervärdet inom gruppen till 5.6 miljarder EUR, en ökning med 11% jämfört med samma period förra året. Thermal Power bokade order till ett värde av 1.6 miljarder EUR under det tredje kvartalet med en stark kommersiell aktivitet inom service, medan marknaden för nya termiska anläggningsprojekt fortsatt var mycket svag. Orderingången inom Renewable Power var stabil på 0.8 miljarder EUR medan Grids orderingång, på 0.7 miljarder EUR, tillfälligt var något svagare. Slutligen, med en orderingång på 2.6 miljarder EUR, levererade Transport ett rekordhögt kommersiellt resultat, gynnat av metroprojektet i Riyadh värt 1.2 miljarder EUR. Koncernens omsättning låg stabilt på ungefär samma nivå som motsvarande period förra verksamhetsåret.

Under de första nio månaderna 2013/14 (från 1 april till 31 december 2013), uppgick ordervärdet för gruppen till 15.1 miljarder EUR, en minskning med 12% jämfört med de första nio månaderna under 2012/13.Omsättningen inom koncernen uppgick till 14.5 miljarder EUR, en ökning med 3 % organiskt jämfört med de första nio månaderna under 2012/13 och växelkurser hade en negativ effekt på intäkterna med 4%. Orderstocken på 51 miljarder EUR den 31 december 2013, representerar 30 månaders försäljning.

- Den nordiska marknaden för infrastrukturprojekt är fortsatt stabil och vi har en stor efterfrågan på Alstoms tjänster och produkter. Vi ser positivt på framtiden och utvecklingen inom Alstom i Sverige, säger Nils Lannefors, landschef för Alstom Sverige.

Läs hela pressmeddelandet här.