LKAB väljer Alstoms avancerade miljöteknik till ett värde av 150 MSEK

2014-01-27

LKAB har signerat ett kontrakt med Alstom för installation av en gasreningsanläggning på sitt pelletsverk som förädlar järnmalm i Svappavaara. Ordern är värd 150 MSEK och anläggningen kommer att tas i bruk under hösten 2015. Alstom kommer att installera sin avancerade och väl beprövade teknologi för torra avsvavlingssystem av typen Drypac™ med slangfilter för processgasflödet  från pelletsmaskinens PH-zon. 

Det nya gasreningssystemet  kommer att  avskilja partiklar, svaveldioxid,  flourider och klorider från pelletsverket. Därmed säkerställs att de nya gränsvärdena för utsläpp till luften från pelletsverket i Svappavaara kan mötas innan dessa träder i kraft i början av 2016.

- Vi har mycket bra erfarenhet av Alstoms Drypac™ teknik i våra andra pelletsverk både när det gäller att möta emissionskraven vi ställs inför och när det gäller anläggningarnas tillförlitlighet, säger Per-Erik Lindvall, teknisk direktör på LKAB.

- Vi fördjupar nu vår relation med LKAB och är mycket glada över det fortsatta förtroendet. Kontraktet är ett bevis på att Alstom kan leverera anläggningar som tillfredsställer processindustrins högt ställda krav när det gäller prestanda och driftssäkerhet, säger Mats Thimanson, platschef på Alstom Power i Växjö. 

Alstoms affärsområde för miljöteknik i Växjö kommer att ansvara för projektledning, konstruktion, leverans och installation av gasreningsanläggningen.

Alstom har tidigare med stor framgång levererat och tagit i drift tre gasreningsanläggningar av denna typ hos LKAB och en fjärde anläggning är under installation. Två Drypac™ anläggningar är installerade vid pelletsverken i Kiruna och vid pelletsverken i Malmberget är en Drypac™ anläggning i drift och en andra anläggning under installation.